מלגת בתר-דוקטור לנשים - אוניברסיטת בר-אילן

טופס הגשת מועמדות הנחיות להגשת מועמדות לקבלת מלגת בתר-דוקטור

תכנית מלגות הות"ת לבתר-דוקטורנטיות מצטיינות

טופס הגשת מועמודות תשפ"א תקנון והנחיות הגשה