יצירת קשר

יועצת הרקטור לקידום נשים

פרופ' נירית באומינגר-צביאלי

women.adv@biu.ac.il