Skip to main content
 

קורסים שמיעה חופשית - סמסטר קיץ

מידע כללי:

שומע חופשי הינו תלמיד שלא עבר הליך קבלה פורמלי לאוניברסיטה ונרשם לקורסים לפי בחירתו לצורך השכלתו האישית. לימודים אלו אינם בגדר דרישות אקדמיות. זכותו להשתמש בספריה, להגיש עבודות ולהשתתף בקורס כסטודנט רגיל ורשאי להיבחן בקורסים אליהם הוא נרשם.

ימי ההרשמה לקורסי סמסטר קיץ יתקיימו בתאריכים:
יום שני, א' אב, תשפ"ד                 5.8.24     

יום שלישי, ב' אב, תשפ"ד             6.8.24       

יום רביעי, ג' אב, תשפ"ד               7.8.24       

יום חמישי, ד' אב, תשפ"ד             8.8.24               

יום ראשון לפתיחת סמסטר קיץ: יום ראשון, כא' אב, תשפ"ד 25.8.2024.

מועד סיום סמסטר קיץ: יום שלישי, כ"ח אלול תשפ"ד, 1.10.2024.

אם הנך סטודנט/ית ותיק/ה עליך לוודא את הכללים לרישום במסגרת שמיעה חופשית. ראה להלן.

לידיעתך! מערכת שעות המכילה את האינפורמציה על הימים, שעות וקודי הקורסים השונים למחלקותיהם, ניתנת לצפייה באתר האינטרנט של אוניברסיטת בר אילן.

 

דרישות כלליות:

 1. א. תלמיד המבקש להירשם כשומע חופשי, יפעל על פי ההנחיות בהמשך.
  ב. תלמיד שהיה רשום בעבר ללימודים לקראת תואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן ולא סיים, יוענק סטטוס של "שומע חופשי" אך ורק על פי היתר של מדור הסטטוס.
  ג. לתלמידי תואר שני ושלישי, יוענק סטטוס של "שומע חופשי" אך ורק על פי היתר של ביה"ס לתארים מתקדמים
  ד. תלמיד הנרשם במסגרת תכנית ברוקדייל או לימודי תעודה אינו רשאי להירשם במסגרת "שומע חופשי". תלמידים המעוניינים להירשם לקורסים לתכנית בר-אילן ברוקדייל, המיועדת לנרשמים מעל גיל 55 , יש לפנות למזכירות התכנית.
   
 2. "שומע חופשי" המבקש להפוך לסטודנט הלומד לקראת תואר אקדמי, יגיש בקשתו למדור לקבלת תלמידים (תואר ראשון) או לביה"ס ללימודים מתקדמים (תואר שני או שלישי), בתאריכי הרישום של כל שנה, ובקשתו תידון על פי הנהלים המקובלים בוועדות הקבלה.

  אם וכאשר יתקבל, מי שהיה שומע חופשי, ללימודים לקראת תואר, תידון ההכרה בקורסים אותם למד על ידי מדור הסטטוס או ביה"ס ללימודים מתקדמים תוך תיאום והסכמה עם המחלקות הנוגעות בדבר.
   
 3. רישום לשמיעה חופשית מתבצע דרך מערכת האינבר לקורסים המופיעים באשכול לימודים כלליים. לרישום לקורסים שאינם מופיעים באשכול, יש לפנות למזכירות המחלקה.
   
 4. שומע חופשי הנרשם לקורסים של תואר ראשון רשאי להירשם לתכנית חלקית (עד 26 שעות סמסטריאליות במהלך כל השנים לכל היותר).
   
 5. שומע חופשי הנרשם לקורסים של תואר שני רשאי להירשם עד ל-4 שעות סמסטריאליות בלבד. פרטים נוספים ניתן לקבל במשרדי ביה"ס ללימודים מתקדמים.

 

תהליך ההרשמה לשמיעה חופשית:

הרישום לקורסי הקיץ מתבצע באמצעות חלונות זמן ביועץ הוירטואלי.

שלב א'-

 • יש להיכנס לקישור (בתחתית העמוד) לפתיחת משתמש חדש (אנו ממליצים לפתוח משתמש חדש מספר ימים לפני ימי הרישום על מנת שהפרטים יהיו מעודכנים כבר בזמן הרישום).
 • לאחר הרישום וביצוע תשלום דמי פניה בסך 20 ₪, יתקבל אישור לדואר האלקטרוני על קליטת הפנייה.
  שימו לב- רק לאחר 24-48 שעות מפתיחת המשתמש החדש ניתן יהיה לעבור לשלב ב'.

שלב ב'-

בתאריכי הרישום בלבד:

 • בתפריט הראשי באינבר, יש ללחוץ על לשונית "רישום לקורסים" בתפריט מימין.
 • יש לחתום על הצהרת הלימודים שתוצג.
 • להמשך רישום לקורסים:
 1. לקורסי קיץ באנגלית, יש ללחוץ על אשכול 'אנגלית', ללחוץ על כפתור "שיבוץ מרשימה" שם יופיעו קורסי הקיץ באנגלית.
 2. לשאר קורסי הקיץ, יש ללחוץ על אשכול 'לימודים כלליים', ללחוץ על כפתור "שיבוץ מרשימה" שם יופיעו יתר קורסי הקיץ.
 • לרישום לקורס יש ללחוץ על העיפרון, לאשר בחירה והקורס ישתבץ (הקורס יופיע בכפתור "רשימה ללא מועדים").
 • לאחר הרישום תעלה הודעת חיוב, ויש לעבור לשלב התשלום עבור קורסי הקיץ על מנת שהקורסים לא ימחקו.
 • קורס שלא יתקיים בשל החלטת האוניברסיטה, הכסף עבורו יוחזר במלואו. 

 • התשלום עבור קורסי הקיץ מבוצע בכרטיס אשראי (בתוספת דמי טיפול בסך  0.9% מגובה   התשלום).

שכר הלימוד עבור קורסי הקיץ אינו מוחזר לנרשמים המבטלים רישומם לקורסים.

 

מגבלות על רישום לקורסים:

 • אין להירשם לקורסים חופפים במועדם (יום ושעה). חפיפה זו אסורה על פי תקנון האוניברסיטה.
 • אי עמידה בתנאי קדם ו/או בדרישות מקדימות לקורס.

 

לאחר התשלום, על הסטודנט להיכנס לוודא כי הקורסים הרשומים ב"מערכת מידע אישי לסטודנט" (מערכת שעות- רשימה- סמסטר קיץ) משקפים במדויק את מצב ההרשמה.

האוניברסיטה תשתדל לקיים את הקורסים על פי מתכונתם המתפרסמת בזה. עם זאת שומרת לעצמה האוניברסיטה את הזכות להכניס שינויים בלוח זמני הקורסים או לבטל קורסים אם לא יהיה מספר סביר של מועמדים או מכל סיבה טכנית אחרת.

שכר לימוד לשנת הלימודים תשפ"ד:

שמיעה חופשית*-                              1270 שח ל-1 ש"ש בקיץ

שמיעה חופשית אנגלית תואר שני-      1270 שח ל-1 ש"ש בקיץ

*תלמידי תיכון שירשמו לקורסים עד היקף של 12 ש"ס יחוייבו ב-50% מגובה מחיר של שמיעה חופשית. מעבר לשעות אלו יחויב בתעריף מלא של שמיעה חופשית

 

 • עלות לקורס אנגלית כשפה זרה בשמיעה חופשית בקיץ-

תואר ראשון-

* טרום בסיסי-                                  4748 ש"ח

* בסיסי-                                           4523 ש"ח

* מתקדמים א-                                  2540 ש"ח

* מתקדמים ב-                                  2540 ש"ח

 

בחינות ותוצאותיהן:

שומע חופשי רשאי להיבחן בקורסים אליהם נרשם. ההשתתפות בבחינות מותנית בתשלום כל שכ"ל שהתבקש.

שומע חופשי רשאי להבחן אך ורק בקורסים אליהם נרשם באופן רשמי.

עליך לוודא היטב כי כל הקורסים שלמדת רשומים.

לא תינתן כל אפשרות להיבחן בקורסים שלא נרשמת אליהם כדין.

את תוצאות הבחינות ניתן לראות באתר האינטרנט של האוניברסיטה באמצעות מערכת מידע אישי לסטודנט "אינ-בר".

דו"ח לימודים:

דו"ח לימודים ניתן להפיק באופן עצמאי במערכת האינבר.

שימוש בשירותי הספריות באוניברסיטה:

שומע חופשי זכאי, עם הצגת אישור על הרשמתו כשומע חופשי, לקבל את השירותים הניתנים על ידי מערכת הספריות שבאוניברסיטה.

ועדת משמעת:

התלמידים חייבים להקפיד על התנהגות ומשמעת ההולמת סטודנטים באוניברסיטה בעלת צביון דתי ולמלא אחרי ההוראות בנדון זה המפורטות בתקנות השונות של האוניברסיטה. כעבירה על כללי המשמעת תיחשב (בין אם בוצעה בין כתלי האוניברסיטה או מחוצה להם):

א. התנהגות הפוגעת בכבוד המוסד או במוסר הציבורי.

ב. פגיעה בשלטונות האוניברסיטה, מוריה, פקידיה ועובדיה ואי ציות להוראותיהם.

ג. הטעיית שלטונות האוניברסיטה, מוריה, פקידיה ועובדיה בידיעה כוזבת וכד'.

ד. הונאה בבחינה (העתקה, שיחה עם חבר בשעת הבחינה וכד') או מעשה תרמית דומה (זיוף, השגת חתימות מורים בערמה וכד').

ה. פגיעה ברכוש האוניברסיטה.

שומע חופשי שעבר על אחד מכללי המשמעת הללו יובא לדין בפני ועדת המשמעת המוסמכת להטיל עליו עונש או עונשים שונים.

שונות:

האוניברסיטה תשתדל לקיים את שנת הלימודים האקדמית בהתאם ללוח הזמנים כמפורט בידיעוניה השונים (ראה להלן). למרות זאת שומרת לעצמה האוניברסיטה את הזכות להאריך את שנת הלימודים או לשנות את מועד הסמסטרים והחופשות ו/או להכניס כל שינוי אחר בלוח הזמנים של שנת הלימודים מכל סיבה, טכנית או אקדמית, לפי שיקול דעתה. האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לשנות כל אחד מהסעיפים לעיל וזאת על פי החלטה של הגורמים המוסמכים והמופקדים על הנושאים המוזכרים לעיל. לצורך בירורים שונים וכל הקשור בנושא שומע חופשי, יש לפנות למדור תל"מ.

פקולטות ומחלקות 

טופס הרשמה:

טופס ההרשמה כרוך בתשלום של 20 ₪

שמיעה חופשית-קיץ תשפ"ד 

 

מדור תוכניות לימודים (תל"מ)

קבלת קהל בזום: בימים א, ג, ה בשעות 10:00 - 12:00

טופס פניה למדור תוכניות לימודים (תל"מ)


רמ"ח שכר לימוד ותוכניות לימודים- אביטל אמר

מרכזת מדור- חגית צעדי

צוות המדור- עירית בודה, שירן בן שימול, אסתי ברלינר, איילת גרינבלום, תמי מאירוביץ', ורד נבנצאל, מיכל פינקלברג, איילת רטנר