Skip to main content
|

השמנת יתר בילדוּת מגבירה סיכון לתחלואה

מחקר שבוצע בפקולטה לרפואה מגלה כי ילדים עם BMI גבוה מצויים בסיכון מוגבר למחלות לב וכלי דם, פגיעה בכבד וסוכרת

Image
השמנת יתר

מחקר שביצע פרופ' נעים שחאדה, ראש מיזם ספרת הגליל בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן בגליל, משווה את רמות הסיכון למחלות קרדיו-מטבוליות בין שלוש קבוצות של ילדים ומתבגרים עם רמות שונות של עודף משקל. התוצאות מצביעות הן על חשיבותו של משקל גוף תקין כבר מגיל צעיר והן על הצורך בהתערבות ומניעה מוקדמת בקרב אוכלוסיות בסיכון.

מחקרים רפואיים קושרים השמנת יתר בילדות לסיכון מוגבר לתחלואה נלווית כגון סוכרת ומחלות לב, שבשפה המקצועית נקראים גורמי סיכון קרדיו-מטבוליים. המחקר שבוצע בשיתוף פעולה עם מיזם ספרת הגליל וקופת חולים מכבי, ביקש לקבוע את השכיחות והצירופים של גורמי הסיכון הקרדיו-מטבוליים אצל ילדים ומתבגרים שמדד מסת הגוף שלהם (BMI) – מעל האחוזון ה-95. מיזם ספרת הגליל, הפועל בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן בצפת, נועד לצמצם את התחלואה בסוכרת בגליל באמצעות מחקר והתערבות.

החוקרים ביצעו ניתוח נתונים של יותר מ-7,000 מטופלים ומטופלות חברי מכבי שירותי בריאות, בני 17-5 שאובחנו עם משקל יתר או עם השמנת יתר חולנית, ושנמדדה רמת השומנים בדמם. גורמי הסיכון הוגדרו כרמת שומנים גבוהה בדם, עליה באנזימי הכבד, יתר לחץ דם, טרום סוכרת או סוכרת. לשם ניתוח הנתונים, המטופלים חולקו לשלוש קבוצות לפי דרגת עודף המשקל, בסדר עולה: עודף משקל (40.2% מהנבדקים), השמנת יתר חולנית בדרגה A (50.3%) והשמנת יתר חולנית בדרגה B (9.5%).

נמצא שילדים ומתבגרים מקבוצת השמנת היתר החולנית בדרגה B, כלומר אלה שעודף המשקל שלהם הוא הגבוה ביותר, היו בסיכון מוגבר לרמות גבוהות בדם של טריגליצרידים, כולסטרול "רע" מסוג LDL ועלייה באנזים ATL המעיד על פגיעה בכבד. עוד נמצאו בקבוצה זאת רמות נמוכות של כולסטרול "טוב" מסוג HDL. כל זאת בהשוואה לקבוצת השמנת היתר בדרגה A, שהיא חמורה פחות. בקבוצת השמנת היתר החולנית בדרגה B נמצאה גם נטייה רבה יותר לטרום סוכרת, אך לא באופן מובהק. הממצאים מעידים שהשמנת יתר חולנית אצל ילדות וילדים, בני ובנות נוער מגבירה את הסיכון לסוכרת ומחלות לב.

פרופ' שחאדה, שביצע את המחקר לצד ד"ר עפיף נח'לה, ד"ר ריזאן סח'ניני וד"ר אייל פורמן, מסביר: "מחקר זה מדגיש את החשיבות הגדולה לשמירה על משקל גוף תקין בגיל הילדות במטרה למנוע תחלואה מידית ותחלואה עתידית. תוצאות המחקר מראות קשר הדוק בין חומרת עודף המשקל לבין הסיכון לפתח מחלות מסוכנות כמו סוכרת ומחלות לב וכלי דם."

על הסיכון המוגבר של אוכלוסיית הפריפריה לתחלואה קרדיו-מטבולית אומר פרופ' שחאדה: "מוכח וידוע כי האוכלוסייה החיה בפריפריה גיאוגרפית וגם בפריפריה סוציאלית, יש לה סיכון יתר לפתח השמנת יתר, סוכרת ומחלות כרוניות אחרות. אחת המטרות המרכזיות שלנו בגליל היא לבנות תוכניות התערבות מקיפות למניעת התפתחות מחלות אלו."

לתוכניות הלימוד בפקולטה לרפואה היכנסו