Skip to main content
תואר ראשון במדעי המחשב

תואר ראשון במדעי המחשב

המחלקה למדעי המחשב באוניברסיטת בר-אילן נמנית עם המחלקות האקדמיות המובילות בעולם בתחומים של בינה מלאכותית, מדעי הנתונים, קריפטוגרפיה וסייבר, אלגוריתמיקה ועיבוד שפה טבעית. תוכנית הלימודים לתואר ראשון במדעי המחשב שמה דגש על הוראת נושאים תיאורטיים ויישומיים ברמה אקדמית גבוהה, תוך העמקה ביסודות התחום. חברי סגל המחלקה הם חוקרים בעלי שם וחלקם גם פעילים בעולמות התעשייה והיזמות. המחלקה דוגלת במצוינות בהוראה ובמחקר ומפעילה פעילות העשרה ותוכניות מצוינות לסטודנטים מצטיינים.

Our students