Skip to main content
מדעי המחשב
תואר ראשון
הפקולטה למדעים מדויקים | מדעי המחשב

מדעי המחשב

התוכנית לתואר ראשון במדעי המחשב מקנה לסטודנטים את הידע התאורטי והמעשי הדרוש לשימוש, לתכנון ולבנייה של מערכות מחשב. התוכנית מורכבת מקורסים ומסמינריונים במגוון נושאים הקשורים במתמטיקה ובמחשבים, מכתיבת תוכנות ופיתוח אתרי אינטרנט למערכות הפעלה ובינה מלאכותית.

הסטודנטים שלנו