Skip to main content
 

תרגול הרישום לקורסים לשנה"ל תשפ"ה

תקופת תרגול הרישום לקורסים לכלל הסטודנטים שילמדו באוניברסיטה בשנה"ל תשפ"ה,

ויירשמו באמצעות מערכת האינ-בר > רישום לקורסים*

תחל ביום ראשון, כ"ט תמוז 4.8.24 ועד ליום חמישי, כה' אב 29.8.24.

המערכת תיפתח בהדרגה החל מהשעה 09:00 ותהיה פתוחה ברציפות עד ליום האחרון (29.8.24) בחצות.

קישור לאתר התרגול יעודכן ביום ראשון 4.8 בבוקר.

לתשומת ליבכם, הרישום הינו לצורך תרגול בלבד. 

בסופו של כל יום מימי התרגול כל הקורסים אליהם נרשמתם ימחקו.

בזמן הרישום האמיתי יהיה עליכם להירשם לקורסים מחדש. 

האוניברסיטה תשתדל לקיים את שנת הלימודים האקדמית, המגמות והקורסים בהתאם ללוח הזמנים כמפורט בידיעוניה השונים. עם זאת, שומרת לעצמה האוניברסיטה בהתאם לשיקול דעתה את הזכות לבטל קורסים, לשנות שיבוץ המרצים בקורסים ולהכניס שינויים בלוח זמני הקורסים.

* ישנם מסלולים שאינם נרשמים באמצעות מערכת הרישום לקורסים. פרטים נוספים ניתן לקרוא כאן.

לידיעתכם,