Skip to main content
|

קרן סיוע לתמיכה כלכלית בסטודנטים שבחזית

אוניברסיטת בר-אילן הקימה קרן לסיוע כלכלי עבור סטודנטים וסטודנטיות המשרתים במילואים. הם שומרים עלינו עכשיו – אנחנו שומרים להם על העתיד

Image
WHYB_ArticlPicHE_Elements

מיטב בנינו ובנותינו נמצאים בימים אלה בחזית, מגינים בחירוף נפש על המדינה ועלינו, ובהם גם כ-5000 סטודנטיות וסטודנטים של אוניברסיטת בר אילן, שהחליפו את ספסל הלימודים בקסדות, מדים ונשק. הם עזבו את בתיהם, את משפחתם, את עבודתם ואת החלומות על תואר אקדמי, והתגייסו למלחמה מבלי לדעת מתי היא תיגמר, באיזה מצב יצאו ממנה, ומהיכן יגייסו את הכסף לשכר לימוד, לשכר דירה, לטיפולים פיזיים או נפשיים, במידה וידרשו להם. הם מוכנים, מבלי לשאול שאלות, להקריב בשביל המדינה, ובשבילנו, את זמנם היקר, את גופם, את נפשם, את חייהם.

ולכן, בזמן שהם שומרים עלינו בחזית – אנחנו שומרים להם על הגב. אוניברסיטת בר-אילן הקימה למען המגויסות והמגויסים קרן לסיוע כלכלי, שמטרתה להעניק להם תחושת ביטחון ושקט נפשי. דרך קרן הסיוע, נדאג להם ולהן לכל צרכיהם הכלכליים והרגשיים ביום שאחרי: שכר לימוד, מחייה, הוצאות טיפולים פיזיים או נפשיים, וכל מענה אחר שיידרש. לשם כך, אנו זקוקים לתרומות שלכם: עזרו לנו לתת גב לסטודנטים ולסטודנטיות שלנו שבחזית, לתמוך בהם ולהבטיח את עתידם, בזמן שהם מתמקדים בהווה במשימה שלהם – להבטיח את הקיום והביטחון של מדינת ישראל. הם מנצחים בחזית – אנחנו הגב שלהם. אנא, תרמו עוד היום.

לתמיכה בסטודנטים ובסטודנטיות שבחזית