Skip to main content
 

בחינת אמיר"ם

המכינה הקדם אקדמית באוניברסיטת בר-אילן מקיימת קורס הכנה למבחן אמיר"ם. פרטים והרשמה לקורס בקישור זה.

מהי בחינת אמיר"ם?

בחינת אמיר"ם היא בחינת ידע ממוחשבת באנגלית  המשמשת לקביעת רמת האנגלית של המועמד/ הסטודנט באוניברסיטה.

מבנה הבחינה זהה לפרקי האנגלית בבחינה הפסיכומטרית ולשאלות בבחינת אמי"ר.

הנבחנים מקבלים את תוצאות הבחינה מיד לאחר סיומה, אך הציונים מדווחים לאוניברסיטה באופן ממוחשב ורשמי  כעשרה ימים לאחר הבחינההאוניברסיטה מתייחסת רק לציונים המגיעים ממאל"ו ישירות.

פרטים נוספים על הבחינה.

למי תינתן אפשרות להירשם לבחינת אמיר"ם?

 

 • סטודנטים פעילים בשנה א' המעוניינים לשפר את רמת האנגלית.
   
 • מועמדים חדשים אשר יתקבלו על תנאי אנגלית  - מומלץ להירשם לבחינת אמי"ר באמצעות  המרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל"ו). בנוסף, האוניברסיטה שומרת לה את הזכות לפנות מעת לעת למועמדים רלוונטים ולהציע רישום לבחינת אמיר"ם בהתאם למגבלה במספר המקומות.

לאור הביקוש הגבוה לבחינות אמיר"ם ומספר המקומות המוגבל, אנו ממליצים להירשם לבחינת אמי"ר (אשר איננה מוגבלת במקומות) באמצעות המרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל"ו).

עלות ההרשמה ודרכי רישום לבחינת אמיר"ם

עלות הבחינה היא 252 ש"ח.

ההרשמה מתבצעת דרך הצ'אט באתר האוניברסיטה, וכן בערוץ ה-WhatsApp במספר:
052-6171988

ההרשמה לבחינות הסתיימה בתאריך 07/01/2021.

תאריכי בחינת אמיר"ם וזמני הרשמה

תאריך הבחינה

יום בשבוע

אוכלוסייה לרישום

04/02/2021

המועד נדחה לתאריך:

27/04/2021

ג'

 • סטודנטים פעילים שנה א'
 • לומדי שמיעה חופשית שנה א'

18/02/2021

ה'

 • סטודנטים פעילים שנה א'

04/03/2021

ה'

 • סטודנטים פעילים שנה א'

 

דגשים

 • הבחינות יתקיימו בכפוף להנחיות משרד הבריאות, הנוגעות לקיום בחינות פרונטליות באוניברסיטה.
   
 • הבחינה תתבצע בין השעות 9:00 ועד שעות הצהריים.