Skip to main content

בחינת אמירנט

מהי בחינת אמירנט?

בחינת אמירנט היא בחינת ידע ממוחשבת באנגלית  המשמשת לקביעת רמת האנגלית של המועמד/ הסטודנט באוניברסיטה.

מבנה הבחינה זהה לפרקי האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.

הנבחנים מקבלים את תוצאות הבחינה מיד לאחר סיומה, אך הציונים מדווחים לאוניברסיטה באופן ממוחשב ורשמי  כעשרה ימים לאחר הבחינההאוניברסיטה מתייחסת רק לציונים המגיעים ממאל"ו ישירות.

לפרטים נוספים על הבחינה>

למי מיועדת הבחינה?

  • למועמדים חדשים שחסרה להם רמת אנגלית לצורך קבלה ללימודים.
  • לסטודנטים פעילים המעוניינים לשפר את רמת האנגלית.

איך נרשמים לבחינה?

ניתן להירשם לבחינת אמירנט ישירות דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה.

קורס הכנה לבחינה

המכינה הקדם אקדמית באוניברסיטת בר-אילן מקיימת קורס הכנה למבחן אמירנט. לפרטים והרשמה לקורס ההכנה>