Skip to main content

בחינת אמיר"ם

מהי בחינת אמי"רם?

בחינת אמיר"ם היא בחינת ידע ממוחשבת באנגלית  המשמשת לקביעת רמת האנגלית של המועמד/ הסטודנט באוניברסיטה.

מבנה הבחינה זהה לפרקי האנגלית בבחינה הפסיכומטרית.

הנבחנים מקבלים את תוצאות הבחינה מיד לאחר סיומה, אך הציונים מדווחים לאוניברסיטה באופן ממוחשב ורשמי  כעשרה ימים לאחר הבחינההאוניברסיטה מתייחסת רק לציונים המגיעים ממאל"ו ישירות.

לפרטים נוספים על הבחינה>

למי מיועדת הבחינה?

  • למועמדים חדשים שחסרה להם רמת אנגלית לצורך קבלה ללימודים.
  • לסטודנטים פעילים המעוניינים לשפר את רמת האנגלית.

איך נרשמים לבחינה?

ניתן להירשם לבחינת אמיר"ם ישירות דרך המרכז הארצי לבחינות והערכה.

קורס הכנה לבחינה

המכינה הקדם אקדמית באוניברסיטת בר-אילן מקיימת קורס הכנה למבחן אמיר"ם. לפרטים והרשמה לקורס ההכנה>