Skip to main content

בחינת אמיר"ם

מהי בחינת אמיר"ם?

בחינת אמיר"ם היא בחינת ידע ממוחשבת באנגלית  המשמשת לקביעת רמת האנגלית של המועמד/ הסטודנט באוניברסיטה.

מבנה הבחינה זהה לפרקי האנגלית בבחינה הפסיכומטרית ולשאלות בבחינת אמי"ר.

הנבחנים מקבלים את תוצאות הבחינה מיד לאחר סיומה, אך הציונים מדווחים לאוניברסיטה באופן ממוחשב ורשמי  כעשרה ימים לאחר הבחינה, האוניברסיטה מתייחסת רק לציונים המגיעים ממאל"ו ישירות.

פרטים נוספים על הבחינה

למי תינתן אפשרות להירשם לבחינת אמיר"ם?

  • סטודנטים פעילים בשנה א' המעוניינים לשפר את רמת האנגלית.
  • מועמדים חדשים אשר יתקבלו על תנאי אנגלית  - מומלץ להירשם לבחינת אמי"ר באמצעות  המרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל"ו). בנוסף, האוניברסיטה שומרת לה את הזכות לפנות מעת לעת למועמדים רלוונטים ולהציע רישום לבחינת אמיר"ם בהתאם למגבלה במספר המקומות.
  • תלמידים הלומדים במסגרת  שמיעה חופשית שנה א' בתשפ"א, יוכלו להירשם רק לבחינה שתתקיים בתאריך 04/02/2021.

לאור הביקוש הגבוה לבחינות אמיר"ם ומספר המקומות המוגבל, אנו ממליצים להירשם לבחינת אמי"ר ( אשר איננה מוגבלת במקומות)  באמצעות  המרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל"ו).

עלות ההרשמה ודרכי רישום לבחינת אמיר"ם

עלות הבחינה היא 252 ₪.

ההרשמה מתבצעת דרך הצ'אט באתר האוניברסיטה, וכן בערוץ ה-WhatsApp  במספר 052-6171988. 

ההרשמה תחל  בשעה 9:00 ותסתיים לאחר שיבוץ כל המקומות לבחינה.

תאריכי בחינת אמיר"ם וזמני הרשמה  

תאריך הבחינה

יום בשבוע

מועד רישום

אוכלוסייה לרישום

04/02/2021

ב'

07/01/2021

 

 

  • סטודנטים פעילים שנה א'
  • לומדי שמיעה חופשית שנה א'

18/02/2021

ה'

  • סטודנטים פעילים שנה א'

 

04/03/2021

ה'

  • סטודנטים פעילים שנה א'

 

 

 

 דגשים

  • הבחינה תתקיים בכפוף להנחיות משרד הבריאות, הנוגעות לקיום בחינות פרונטליות באוניברסיטה
  • הבחינה תתבצע בין השעות 9:30 ועד שעות הצהריים.