Skip to main content
התוכנית לתעודת הוראה בחינוך המיוחד (6-21)

התוכנית לתעודת הוראה בחינוך המיוחד (6-21)

הלימודים בתוכנית לתעודת הוראה בחינוך המיוחד מאפשרים לסטודנטים, לבעלי תואר ראשון, וללומדים לקראת תואר שני או שלישי לקבל תעודת הוראה בחינוך המיוחד לגילאי 21-6. הלימודים מספקים הכשרה מקצועית לקראת עבודה במגוון המסגרות של החינוך המיוחד: שילוב תלמידים עם צרכים מיוחדים בחינוך הרגיל, חינוך והוראה בכיתות מיוחדות בבתי ספר רגילים וחינוך והוראה בבתי ספר מיוחדים. ניתן להתמחות במגוון רחב של לקויות, כגון הפרעות למידה ספציפיות, הפרעות התנהגות, הפרעות רגשיות ונפשיות, אוטיזם, לקויות חושים, מוגבלות שכלית ונכויות פיזיות. המסלול יפתח בהתאם למספר נרשמים כנדרש.

Our students