Skip to main content

הרשמה לשנת הלימודים תשפ"ג

לנוחותכם ריכזנו את כל מסלולי ההרשמה. בחרו במסלול המתאים לכם והירשמו ללימודים. לאחר ההרשמה תקבלו הודעה על קליטת הבקשה. ההרשמה מהווה הגשת מועמדות ללימודים באוניברסיטה. תוכלו לברר את סטטוס הבקשה במערכת האינ-בר.

הרשמה לשנת הלימודים תשפ"ד