Skip to main content
|

נשיא אוניברסיטת בר-אילן: עכשיו הזמן להידברות

אנו נכונים להעמיד באופן מיידי את אמצעי האוניברסיטה, בראש ובראשונה את ההון האנושי ואת הידע המקצועי כדי לסייע בקידום תהליך עומק של בניית הסכמות

Image
נשיא אריה

השיח הציבורי בישראל, כפי שהוא מתנהל בתקופה האחרונה, משקף איום משמעותי על לכידותה של החברה הישראלית. חלקים משמעותיים בחברה הישראלית מוטרדים מהרפורמות המקיפות המתוכננות במערכת המשפט ומהיבטים נוספים בהסכמים הקואליציוניים. לדידם, מהלכים אלה מגלמים שינוי משטרי לא לגיטימי, המאיים על חוסנה הדמוקרטי של ישראל. מנגד, התומכים ברפורמות אלו רואים אותן כנדרשות לחיזוקן של הדמוקרטיה והפרדת הרשויות. רבים מהם חשים שעוצמת ההתנגדות משקפת אי הכרה בהכרעת העם בבחירות והם סוברים כי חלק מן האמצעים הננקטים על ידי המוחים אינם לגיטימיים. הדיון ברפורמות מציב בפני החברה הישראלית אתגר משמעותי .

אוניברסיטת בר-אילן היא חלק בלתי נפרד מהחברה הישראלית. ההרכב האנושי של קהילתה משקף את העושר והגיוון של החברה הישראלית. אנו מברכים על המעורבות ועל האכפתיות של חברי וחברות הקהילה שלנו ובכפוף לכללים, האוניברסיטה מאפשרת לעובדים לסטודנטים ולסגל, להשתתף בפעילויות הציבוריות הנערכות בימים אלה. אנו קוראים לכולנו, אישה ואיש בדרכם ולפי אמונתם, לנקוט עמדה ואף לזעוק בגבולות החוק, תוך התנגדות נחרצת לאלימות .

החשש מהסכנות החמורות שעלולות לקום לחברה הישראלית כתוצאה מקבלת רפורמות משטריות ללא הסכמה רחבה הוביל את ראשי האוניברסיטאות בישראל לצאת בהצהרה משותפת, ובה הבענו דאגה עמוקה "מן הפילוג והקיטוב בחברה הישראלית ומתהליכים שעלולים להביא לפגיעה של ממש בחוסנה הלאומי וביציבותה של מדינת ישראל." קראנו לממשלה ולכנסת "להימנע משינוי חוקתי מהיר ללא שיח פרלמנטרי וציבורי כן ומשמעותי על הנושאים השנויים במחלוקת ועל השפעתם על הביטחון, על הכלכלה ועל החברה בישראל ".
ואולם, תפקידנו אינו רק להתריע מפני הסכנות, בבחינת "סור מרע", אלא גם לסייע ב"עשה טוב". ידענו מחלוקות רבות ב־75 שנות קיום המדינה. ידענו להתמודד עמן, אך גם ראינו לאן הובילו אותנו נתק בין חלקי העם. הדיון סביב הרפורמות המשפטיות עלול לצאת מגבולות השיח הלגיטימי, ואנו חוששים שהוא ידרדר את מדינת ישראל למלחמת אחים, חס וחלילה .

עכשיו הזמן להידברות. אוניברסיטת בר־אילן התברכה בקהילה מגוונת של חברי וחברות סגל, סטודנטיות וסטודנטים: יהודים וערבים, חילונים, דתיים ומסורתיים, בעלי השקפות מדיניות וחברתיות שונות בנושאים שבמחלוקת. בשנים האחרונות הוקמו באוניברסיטה מרכזים ומוסדות, חלקם בשותפות עם גופים נוספים, המתמחים בבניית הסכמות בנושאים ציבוריים, תוך שילוב ידע אקדמי בנושאים שבמחלוקת עם מתודולוגית גישור. לנוכח האתגרים שבפניהם עומדת החברה הישראלית, אנו פונים בימים אלה לכלל הגורמים הרלוונטיים, ובהם נשיא המדינה, ראש הממשלה, שר המשפטים, יו"ר ועדת חוקה, חוק ומשפט וראשי האופוזיציה, ומציעים להם לרתום את הידע האקדמי והמקצועי ואת המיומנות שפותחו באוניברסיטת בר־אילן לצורך גיבוש הסכמות לאומיות בנושאים שבמחלוקת. אנו נכונים להעמיד באופן מיידי את אמצעי האוניברסיטה, בראש ובראשונה את ההון האנושי ואת הידע המקצועי כדי לסייע בקידום תהליך עומק של בניית הסכמות.