Skip to main content

מיזם ספרת הגליל למניעת סוכרת

המיזם יחבר בין מחקר וטיפול, אקדמיה וקהילה
מרכז ספרה בגליל
Video file

איך מצמצמים שתיית מתוקים
בקרב ילדים

המחקר בפקולטה לחינוך שהביא לשינוי בהרגלי הצריכה
משקאות מתוקים
Video file

זרקור על אפקט דופלר

תרומתו של דופלר למדידת מהירות ברפואה, בתעשייה ובביטחון
אפקט דופלר
Video file

אירועים

באנר קטלוג תוכניות

קטלוג תוכניות הלימוד

של אוניברסיטת בר-אילן

היכנסו ומצאו את תוכנית הלימוד שמתאימה לכם

יום בהיסטוריה

זרקור על וולט דיסני

ב-5 בדצמבר, לפני 120 שנה נולד וולט דיסני. ד"ר איילת פאר מהמחלקה ללימודים קלאסיים באוניברסיטת בר-אילן כותבת על האיש שהגשים חלומות (מצוירים)

זרקור על יום הערבית

לפני 47 שנים הכריז אונסקו על ה-18 בדצמבר כיום הבינלאומי לשפה הערבית. פרופ' אלינור סאיג-חדאד מהמחלקה לבלשנות וספרות אנגלית, שחוקרת התפתחות שפה וקריאה, כותבת על אחד ממאפייניה המיוחדים של הערבית: ההבדל ב...

זרקור על היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות

ה-3 בדצמבר הוא היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות. עו"ד רוני רוטלר מהקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות הפועלת בפקולטה למשפטים, מזכירה את אחד הממדים המשפיעים על חייהם של אנשים עם מוגבלו...

זרקור על אפקט דופלר

ביום הולדתו של דופלר, ב-29 בנובמבר, פרופ' נדב שנרב כותב על האיש שגילה איך מודדים מהירות באמצעות גלים.

דלת פתוחה - זמינים לכם בזום