Skip to main content
 

תואר שלישי

תואר שלישי

 

הלימודים לתואר שלישי, דוקטור PhD, הם השלב הגבוה ביותר במסלול הלימודים האקדמי. לב לימודי התואר השלישי הוא ביצוע עבודת מחקר מקורית ומקיפה, האמורה לקדם את תחום המדע ולהעיד על כישוריהם של הדוקטורנטים כחוקרים עצמאיים. רבים מבוגרי התואר השלישי ממשיכים לקריירות בתחום הציבורי או הפרטים, אך חלקם ממשיכים באקדמיה, ומהווים את עתודת החוקרים והמרצים באוניברסיטאות ובמוסדות השכלה בישראל ובעולם. בשל כך האוניברסיטה רואה בהם "נכסים" אינטלקטואליים ומייחסת חשיבות רבה למחקריהם.

על תלמידי התואר השלישי להוכיח שהם בעלי ידע נרחב בתחום הדעת שלהם, יצירתיים, מקוריים ובעלי חשיבה ביקורתית. על המחקר, שאותו הם מציעים בשלביו המוקדמים של התואר, להיות בעל פוטנציאל לפרסום בכתב עת מדעי ותרומה מהותית לתחום הנחקר.

בית הספר ללימודים מתקדמים באוניברסיטת בר-אילן מלווה את הדוקטורנטים לאורך התואר השלישי. בית הספר גם מופקד על הטיפול באישור תוכניות לימודים לתואר שלישי ועל מינוי החוקרים הבכירים המורשים להנחות תלמידי מחקר. הוועדה מטפלת בפניותיהם של המעוניינים להתקבל ללימודי דוקטורט, בקביעת תנאי הקבלה, אישור הצעת המחקר ובשיפוטה של העבודה בסופו של דבר.

האוניברסיטה משקיעה משאבים רבים בעידוד תלמידי המחקר, בין היתר על ידי הענקת מלגות נשיא לדוקטורנטים מצטיינים, על בסיס תחרותי עד סכום של 72,000 ש"ח בשנה, פטור משכר לימוד והשתתפות במימון הצגת המחקר בכנס בינלאומי. 

בכל שנה מעניקה אוניברסיטת בר-אילן תארי דוקטור למאות סטודנטים, ועל כך גאוותה.

למידע נוסף בואו לבקר באתר בית הספר ללימודים מתקדמים