Skip to main content
|

קורס הכשרה לטיפול בנפגעי טראומה

הקורס יקנה לסטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית בבר-אילן, מיומנויות הערכה וכלים לטיפול בילדים ובמשפחות

Image
פסיכולוגיה

12 שבועות אחרי השבת השחורה, ומתוך הבנה שקיום שגרה הכרחי לחוסן הלאומי והנפשי של כולנו, נפתחה שנת הלימודים באוניברסיטת בר-אילן בסימן אירועי המלחמה וההתמודדות עם השלכותיה. במחלקה לפסיכולוגיה של אוניברסיטת בר-אילן, נפתח קורס חדש "טראומה, אובדן וחוסן", שמטרתו ללמד את הסטודנטים לתת טיפול ומענה לאירועי טראומה. הקורס מעניק הכשרה מרוכזת, לסטודנטים לתואר שני בפסיכולוגיה קלינית על ידי חברי וחברות סגל המחלקה לפסיכולוגיה המומחים בטיפול בטראומה. 

הקורס יקנה לסטודנטים מיומנויות הערכה ואבחון מצוקות הנוגעות לחשיפה לאירועים טראומטיים, וכלים לשיח טיפולי בתגובות הנפוצות לטראומה ולעבודה נרטיבית של אירוע טראומטי, בדגש על עבודה עם ילדים ומשפחות ועל סוגיות של אובדן ואבל מתמשך. במהלך הקורס, ילמדו הסטודנטים לזהות את ההיבטים התרבותיים המשפיעים על העבודה הקלינית, המחקרית והתיאורטית בתחום, ויוכלו לחלוק את הערכים המנחים אותם בבואם לעזור לנפגעי טראומה.

נשיא אוניברסיטת בר-אילן, פרופ' אריה צבן, אומר כי פתיחת שנת הלימודים היא חלק אינטגרלי מהליך השיקום, הטיפול בטראומה הלאומית של כולנו והבנייה מחודשת של החוסן הלאומי. "הרופאים, הפסיכולוגים, המהנדסים, הכלכלנים, המורים וכלל האקדמאיים, המוכשרים מדי שנה על ידי מערכת ההשכלה הגבוהה, הם אלה שמאפשרים למדינת ישראל להיות מדינה מתפקדת, חזקה, יוצרת ובעלת חוסן להתמודדות עם הקשיים העומדים בפניה". 

לתוכניות הלימוד במחלקה לפסיכולוגיה היכנסו