Skip to main content
 

ספר שמות

שמות

פרשות

פרשת שמות
פרשת בא

על סיפור יציאת מצרים לבנים וסיפור יציאת מצרים לעצמנו- שובל שפט (word)

"אַל תֹּאכְלוּ מִמֶּנּוּ - נָא" מה בין 'לא' ובין 'אַל'- פינחס חליווה (word)

הוציאנו ממצרים ונתן לנו את ממונם- מיכאל קנובסקי 

מהותן הסמלית של מזוזות הבתים- יאיר ברקאי 

מילים נרדפות כאמצעי להעשרת הלשון העברית-יוסי פרץ

מ"אלוהי האבות" ל"אלוהי ישראל"-יונה בר מעוז

הואיל והוא חפץ בגאולתכם אינו מביט בחשבונותיכם-אריק לווי

החודש הזה לכם ראש חודשים: על מצות קידוש החודש ואילוצי רס"ג-יוחנן קאפח

רִאשׁוֹן הוּא לָכֶם / לְחָדְשֵׁׁי הַשָנָה-אפרים חזן

לאן נעלם הכלב?-יונה בר מעוז

התרמית ביציאת מצרים וידיעת מצרים את ה'-יצחק הנשקה

"הַחֹדֶשׁ הַזֶּה לָכֶם רֹאשׁ חֳדָשִׁים"; הלוח הקבוע והאירועים האסטרונומיים הנלווים אליו-אליעזר דניאל יסלזון

שאילת כלי כסף וכלי זהב מהמצרים - הצידוק המוסרי והתיאולוגי(pdf)-שמעון שרביט(word)

עשיה ונתינה כבסיס לחינוך מוסרי ברמת הפרט והמדינה(pdf)- משה הלינגר(word)

הַחֹדֶש הַזֶה לָכֶם רֹאׁש חֳדָשִׁים - "מאפלה לאורה" - על חטא ותשובה - ישי-חי רוזנברג

התעללות ה' במצרים - יאיר ברקאי

פרשת יתרו

היאך אפשר לצוות על "לא תחמוד"? שמעון שרביט

המסורה החשובה ביותר- 1820- שמואל יניב 

כי יבֹא אלי העם לדרוש א להים-יעקב חבה

עשרת הדיברות החוקה היהודית: סכנות ומגבלות–אלישי בן יצחק

גלגולו של שבט יתרו בתוך עם ישראל-יוסי ברכיה

נחמה ליבוביץ "כועסת" על ר' אברהם אבן עזרא-עשרת הדברות בשמות ובדברים-עוזיאל פוקס

מעמד סיני בפולמוסו של רב סעדיה גאון כנגד המוסלמים-שמעון שטובר

מזבח אדמה תעשה לי-אלכסנדר קליין

מהנהגה ניסית להנהגת דיבור-יואל בן-נון

יוֹם מַעֲמַד סִינַי / עֵת בֹא בְּרַעְּיוֹנַי / יִמָּלְּאוּ מָּתְּנַי / צִירִים וְּחַלְּחָּלָּה-אפרים חזן

לקחי ניהול ומנהיגות בפרשת "יתרו"- אריה ארזי(WORD)

לקחי ניהול ומנהיגות בפרשת "יתרו"- אריה ארזי(pdf)  

מטרת המעמד- האמנם "כפיית הר כגיגית"? יראה ויראה בחירית!- יואל בן נון (WORD)

מטרת המעמד- האמנם "כפיית הר כגיגית"? יראה ויראה בחירית!- יואל בן נון (PDF)

בני משה ומתן תורה - יונה בר -מעוז

חרות על הלוחות – על הכתב והתפתחותו חגי משגב