Skip to main content

סטודנטים

ברוכים הבאים

בר-אילן ערוכה לשנת הלימודים תשפ"ב

חוזרים לקמפוס, משלבים למידה מרחוק ושומרים על הבריאות. הודעתו של סגן הרקטור לסטודנטים ולסטודנטיות

מדריכים לסטודנטים

איך להתכונן למבחן ביעילות

העומס הכרוך בלימודים האקדמיים, במיוחד בתקופת הבחינות, מצריך שימוש באסטרטגיות למידה יעילות. תבונה, כישרון וחריצות הם גורמים חשובים, אך אם דרכי הלמידה אינן יעילות, גם השקעת אנרגיה רבה לא בהכרח תעזור. וב...

איך מתמודדים עם חרדת בחינות

בחינות, באופן טבעי, מעוררות מתח וחרדה אצל רובנו. החרדה היא סימן חיובי ונורמלי, המתריע על סיטואציה שיש להתכונן אליה. עם זאת, כאשר המתחים והלחצים גבוהים מדיי, הם עלולים לפגוע בתהליכי הלמידה, בביצוע המטל...

איך לבנות עבודה אקדמית טובה

הכתיבה האקדמית היא אמצעי מרכזי והכרחי להצגת יכולות לימודיות ומחקריות ולהעברתן הלאה - למרצים, לעמיתים, לחברים ללימודים ולקהילה האקדמית בכלל. העבודות הנכתבות בתואר הראשון הן הצעד הראשון בדרך לכתיבת מאמר...

קורסים בכתיבה - קוראים, חושבים, כותבים

קורסי כתיבה ייחודיים לסטודנטים לתואר ראשון ייפתחו בשנת הלימודים הקרובה במחלקות. הקורסים יסייעו לסטודנטים לפתח את יכולת הביטוי בכתב, יעניקו כלים שימושיים בכתיבה אקדמית וישפרו את יכולת הכתיבה היצירתית

למה כדאי ללמוד תארים מתקדמים

תארים מתקדמים לא רק יפתחו לכם דלתות חדשות בשוק העבודה, בממשל ובאקדמיה, הם גם יובילו להתפתחות אישית. מדובר בהחלטה משמעותית הכרוכה במאמץ ומשאבים – למה ומתי כדי לבחור בה?

הווי הקמפוס

דלת פתוחה -

זמינים לכם בזום