Skip to main content
|

הכירו את אילן גולדנברג

ראש מערך תעסוקה ומנכ"ל תעשיות בשב"ס שלמד שלושה תארים בתחומי הלוגיסטיקה והמשפט

Image
אילן גולדנברג

גונדר משנה אילן גולדנברג, ראש מערך תעסוקה ומנכ"ל תעשיות שירות בתי הסוהר, הוא בוגר תואר ראשון במדעי החברה, תואר שני בניהול לוגיסטיקה למנהלים ותואר שני נוסף, בלימודי משפט מאוניברסיטת בר-אילן (2022). אל התפקיד הנוכחי הוא הגיע לאחר שורת תפקידים משמעותיים בתחום הלוגיסטיקה ביחידות השטח והמחוזות כדוגמת ראש מחלקת לוגיסטיקה וראש מחלקת הרכש.

כמנכ"ל תעשיות שב"ס, תחומי העיסוק והאחריות שלו נוגעים לניהול ולתפעול עשרות מתקני שיקום תעסוקתיים המהווים מרכזים יצרניים בהם מועסקים אסירים במגוון עבודות, ביצוע התקשרויות עם כלל משרדי הממשלה וגופי הביטחון בנושא רכש ריהוט משרדי וניהול מערך של קורסי הכשרה מקצועית במגוון תחומים ומקצועות מבוקשים במשק.

"באופן כללי" מסביר גולדנברג, "האסירים נחלקים לשני סוגים. 5,000 מהם הם אסירים ביטחוניים שאינם מועסקים בעבודות יצרניות ו-9,000 הם אסירים פליליים, מתוכם עובדים כ-2,000 למטרת שיקומם. לתעסוקת האסירים יש יתרונות רבים: אסיר עסוק לא מעסיק את הגורמים השונים בכלא. העבודה מייצרת לו שגרת יום ותורמת לדימוי ולביטחון העצמי שלו. יש גם מחקרים שמעידים על תעסוקה כגורם שמצמצם את שיעור הרצידיביזם (חזרה לפשיעה)".

עוד יתרון שגולדנברג מדגיש הוא זה הכלכלי-חברתי. "התגמול שהאסירים מרוויחים מונע מעמדות שיאפשרו העברת כסף לצורך יצירת תלות. מדובר בסכום חודשי של עד כ-4,000 שקל שמשמש תמריץ לאסיר להשתקם, לתמוך במשפחתו, לייצר לעצמו חיסכון לעת שחרורו ממאסר ואף למחוק חובות לגורמים מחוץ לכלא".

גולדנברג אומר כי בחר ללמוד את תחומי הלוגיסטיקה והמשפט בעקבות עיסוקו בתחום ניהול הלוגיסטיקה והרכש בשב"ס. הלימודים שלי היוו את המפתח להתמקצעות והצלחה בכל התפקידים שביצעתי. "המרקם החברתי הייחודי של אוניברסיטת בר אילן שמשלב סטודנטים מכל המגזרים והדתות גרם לי להיות אדם קשוב יותר ופתוח לקבלת האחר".

רוצים לדעת עוד לימודי ניהול? היכנסו