Skip to main content
ניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה
תואר שני
הפקולטה למדעי החברה | ניהול

תואר שני בניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה

התוכנית לתואר שני בניהול שרשרת הספקה ולוגיסטיקה עוסקת בתחום ניהול האגפים הלוגיסטיים ומכשירה את הסטודנטים לעבודה ולמחקר בתחום, ובנוסף מקנה להם כלים הדרושים להתמודדות עם אתגרים לוגיסטיים בניהול ולהשתלבות באקדמיה ובמשק הישראלי.

הסטודנטים שלנו