Skip to main content
|

היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלויות

ביום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות, החל ב-3 בדצמבר, מזכירה עו"ד רוני רוטלר את ממד הזמן המשפיע על חייהם

Image
disabled

ה-3 בדצמבר הוא היום הבינלאומי לזכויות אנשים עם מוגבלות. עו"ד רוני רוטלר מהקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות הפועלת בפקולטה למשפטים, מזכירה את אחד הממדים המשפיעים על חייהם של אנשים עם מוגבלויות, אך נשכחים לעתים קרובות – ממד הזמן.

פעילת הסביבה גרטה תונברג היא נערה עם אוטיזם. חוסר ההבנה שלה את הקודים החברתיים המקובלים לא נתפס כמכשול, אלא כ"כוח על" שמאפשר לה לחתור אל המטרה מבלי להידרש לכללי המתינות והפוליטיקלי קורקט. אל פסגת האקלים בעצרת הכללית האו"ם היא הגיעה באמצעות אוניה, וזה לקח לה שבועיים. "בזבוז" הזמן מדגים את דאגתה לגורלו של כדור הארץ, אך הוא מסמל דבר נוסף. 
 
אנשים עם כל סוגי המוגבלויות מתקשים פעמים רבות לעמוד בקצב שתובע אורח החיים המודרני. ברוב המקרים מדובר בחוסר התאמה של הסביבה למוגבלות: המוסדות והמבנים, הגשמיים והרעיוניים, תוכננו ונבנו עבור אנשים ללא מוגבלות. כך למשל, אשה עם מוגבלות פיזית אינה יכולה להשתמש בכל אמצעי התחבורה הציבורית. היא צריכה לבדוק את מועדי הרכבות, לעדכן את אנשי התחנה בדבר בואה, לחכות לעובד הרכבת שיגיע עם הרמפה, ולקוות שהקרון הנגיש יהיה פנוי מאנשים ואופניים. אשה כזו תחשוב מספר פעמים לפני שתחליט לנסוע. 
 
לפעמים, אורך הזמן הוא פועל יוצא של המוגבלות עצמה. אדם שמוגבלותו אינה מאפשרת לו לדבר מתקשר, בצורה איטית, באמצעות לוח תקשורת; אישה החווה דיכאון תתקשה לקום בבוקר מהמיטה; ולבחור עם מוגבלות שכלית ייקח זמן רב יותר לקרוא שלטים ולהגיע למחוז חפצו. כל זה אינו מקובל בעולם מהיר של יעדים ומדדים, של תפוקה והספק, עולם שבו מה שחשוב הוא לא מה שקורה כעת אלא הדבר הבא. 
 
כולנו, כמובן, בעד אנשים עם מוגבלויות ובעד קידום זכויותיהם, אבל מה לעשות, אין לנו זמן לזה, ולכן אנחנו, לרוב, משאירים את האינטראקציה עם אנשים עם מוגבלויות לאנשי המקצועות הטיפוליים. בכך, בלי כוונה ובשם היעילות, אנו מנציחים היעדר שוויון והשתתפות, ומפסידים את תרומתו של נתח ניכר מהאוכלוסייה. 
 
מהמקום הזה, ואליו, מגיעה גרטה תונברג. האוטיזם שלה ודאגתה לגורל כדור הארץ מתחברים לרעיונות של "תנועת ההאטה". בפעילותה היא משקפת לא רק אידאלים סביבתיים, אלא גם אידאלים של שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות, והתאמת המרחב הציבורי, לרבות אתגורן של תפיסות נורמטיביות של חשיבות הזמן. בשבועיים של שיט איטי היא אמרה לנו, המקום הזה, שאליו אתם ממהרים כל כך? אתם ממש לא רוצים להגיע לשם. 
 
הקליניקה לזכויות אנשים עם מוגבלויות לזכרו של פרופ' יעקב נאמן, מעניקה סיוע משפטי ומידע הנוגע לזכויות, לאנשים עם מוגבלויות, לבני משפחתם ולארגונים. הסטודנטים וחברי הסגל הפעילים בקליניקה כותבים ניירות עמדה ומשתפים פעולה עם גורמים מתחום הטיפול.