Skip to main content
|

בר-אילן במקום ה-75 במדד המעסיקים הטובים של גלובס

בשנה האחרונה עלתה האוניברסיטה ב-7 מקומות בדירוג שבחן 1800 מקומות עבודה בישראל

Image
מדד גלובס

מדד המעסיקים הטובים בישראל של "גלובס" דירג בשנת 2022 את אוניברסיטת בר-אילן במקום ה-75 בישראל מתוך 1,800 מעסיקים שנבחנו. מקום זה בדירוג מצביע על עלייה של שבעה מקומות ביחס לשנה שעברה.

משיחות עם עובדי האוניברסיטה עולה בין היתר כי שביעות הרצון נובעת מההשקעה הרבה של האוניברסיטה בהכשרה ובגיבוש צוותי העבודה, בזכות סביבת העבודה הנעימה שיוצר הקמפוס הירוק, וגם מתחושת המשמעות והידיעה כי בעבודתם הם משפיעים על עולם ההשכלה הגבוהה בישראל ועל המחקר האקדמי.

להישג החשוב הזה תורם גם הקשר השוטף שמקיימים העובדים זה עם זה. במקום עבודה שמתפרס גם על פני שטח פיזי נרחב, יש לא מעט אתגרים ביצירת קשרים בין אישיים בין העובדים. מסיבה זו, בשנים האחרונות השקיע האוניברסיטה בפיתוח כלים דיגיטליים שיחברו בין העובדים המצויים בחלקי הקמפוס השונים וכן בין החברי הסגל האקדמי והמנהלי. בעזרת כלים אלה יכולים העובדים להתעדכן בכל המתרחש בקמפוס מדי שבוע וכך להרגיש שותפים בנעשה, להעלות רעיונות ולהתגאות בהצלחות המרובות של העובדים באוניברסיטה, בארץ ובעולם.

את הדירוג ביצע העיתון באמצעות תשאול נרחב של עובדים, ללא ידיעת המעסיקים. בסך הכל השתתפו במשאל כ-15 אלף עובדים ממגוון רחב של חברות ומוסדות בישראל.