Skip to main content
|

מלגה לסטודנטים המשרתים במילואים

סטודנטים משרתי מילואים יוכלו להגיש בקשות למלגות עד 16 במאי

Image
חיילים

סטודנטים וסטודנטיות המשרתים במילואים, שטרם הספיקו להגיש בקשה בפעימות הקודמות וכן סטודנטים וסטודנטיות משרתי מילואים שמתחילים את לימודיהם בסמסטר ב' תשפ"ד (שנה א'), יוכלו להגיש בקשה למלגה עד 16.5, באמצעות מערכת האינ-בר. 

מלגות ייעודיות לסטודנטים המשרתים במילואים

סטודנטיות וסטודנטים הרשומים לשנה"ל תשפ"ד וגויסו לשירות מילואים, מוזמנות ומוזמנים להגיש בקשה למלגה מיוחד לאנשי מילואים דרך מערכת האינ-בר. המלגות בסכום של 5,000-1,000 שקלים יוענקו כזיכוי לחשבון שכ"ל לשנה"ל תשפ"ד. לבירורים ניתן לפנות למדור מלגות   [email protected]

היכנסו לקטלוג המלגות של אוניברסיטת בר-אילן, ומצאו את המלגה שמתאימה לכם.  

החזר מלגות "ממדים ללימודים"

בעקבות פניות בנושא זכאות למלגת "ממדים ללימודים" אנו מבהירים כי: 

גובה מלגת "ממדים ללימודים", לא מושפע מהמלגה שניתנת מטעם האוניברסיטה. מי שנמצא זכאי, יקבל החזר מלא של שכר לימוד מטעם משרד הביטחון.

כשמגישים בקשה למלגת "ממדים ללימודים", אין צורך לדווח על קבלת מלגת הסיוע מטעם האוניברסיטה.

לבירור על מועדי הגשת בקשות למלגות "ממדים ללימודים", ולפרטים נוספים, יש לעקוב אחר הפרסומים באתר מדור מלגות, בקטלוג המלגות של בר-אילן ובאתר של האגף והקרן לחיילים משוחררים.