Skip to main content
|

הגשת בקשה למלגה

מדור מלגות האריך את התקופה שבה ניתן להגיש בקשות למלגה לכל התארים - עד ה-30 בדצמבר 2023

Image
סטודנטים1

בעקבות המצב הבטחוני מדור מלגות האריך את מועד הגשת הבקשות למלגה בחודש ימים וכעת ניתן להגיש בקשות למלגה, לכל התארים, עד ה-30 בדצמבר 2023

מלגות לתואר ראשון מוענקות לסטודנטים שהכנסת משפחתם נמוכה. הוועדה מעניקה מלגות מהתקציב ומקרנות חוץ, על בסיס חישוב הכנסה לנפש במשפחה וממוצע הציונים. מלגות מקרנות חוץ מוענקות לסטודנטים על פי תנאי התורמים.

 לפרטים נוספים בנושא מלגות לתואר ראשון 

מלגות לתואר שני מיועדות לסטודנטים הלומדים במסלול עם תזה (פרט לחריגים) בשנה א' או בשנה ב' ללימודיהם בתואר. המלגות מוענקות לסטודנטים על בסיס הישגים אקדמיים: ציונים גבוהים בתואר הראשון והשני והישגים בעבודת המחקר שלהם וכן התחשבות במצב סוציואקונומי.

סטודנטים בשנה ב' זכאים למלגה רק לאחר הגשת הצעת המחקר למחלקה. 

לפרטים נוספים בנושא מלגות לתואר שני 

מלגות לתואר שלישי מיועדות לסטודנטים תלמידי שנה א' עד ד' בלימודי הדוקטורט, בעלי ממוצע וציון תזה גבוהים בתואר שני ושלישי. 

לפרטים נוספים בנושא מלגות לתואר שלישי 

תהליך הגשת בקשה למלגה יתבצע דרך מערכת האינ-בר בלבד.  

היכנסו לקטלוג המלגות של אוניברסיטת בר-אילן, ומצאו את המלגה שמתאימה לכם.