Skip to main content
מדעי החיים

מדעי החיים

התוכנית לתואר ראשון במדעי החיים עוסקת בחקר עולם החי על כל תחומיו ונושאיו, ומקנה לסטודנטים כלים מחקריים שיכשירו אותם לעסוק בחקר במגוון תחומי מדעי החיים, ביניהם הביולוגיה המודרנית, הביוכימיה, הביולוגיה המולקולרית והגנטיקה. בתוכנית זו נלמדים כל קורסי הליבה הנדרשים לתכנית הארבע-שנתית לרפואה.

Our students