Skip to main content
תעודת הוראה בביולוגיה
תעודת הוראה
הפקולטה לחינוך | חינוך

תעודת הוראה בביולוגיה

התוכנית לתעודת הוראה בביולוגיה מכשירה מורים ללמד ביולוגיה בחטיבה העליונה ובחטיבת הביניים. התוכנית מתמקדת בפיתוח שיקול דעת של מורה, בדרכים ללמידה משמעותית תוך הקניית מיומנויות לימוד עדכניות הנמצאות בשימוש במאה ה-21. כמו כן, מודגשים במהלך הלימוד תכנים בביולוגיה ופריצות דרך בתחום, חידושים ועדכונים של תוכנית הלימודים והוראת חקר בביולוגיה. המסלול יפתח בהתאם למספר הנרשמים כנדרש.

הסטודנטים שלנו