Skip to main content
תואר ראשון במדעי החיים
תואר ראשון
הפקולטה למדעי החיים | מדעי החיים

תואר ראשון במדעי החיים

התוכנית לתואר ראשון במדעי החיים עוסקת בחקר עולם החי על כל תחומיו ונושאיו, ומקנה לסטודנטים כלים מחקריים שיכשירו אותם לעסוק בחקר במגוון תחומי מדעי החיים, ביניהם הביולוגיה המודרנית, הביוכימיה, הביולוגיה המולקולרית והגנטיקה. בתוכנית זו נלמדים כל קורסי הליבה הנדרשים לתכנית הארבע-שנתית לרפואה.

הסטודנטים שלנו