Skip to main content
עריכת תוכנית לימודים

עריכת תוכנית לימודים - רישום לקורסים

התקבלתם ללימודים, ומיד עולות השאלות הקשורות בתהליך ההרשמה – איך נרשמים? יש אפשרות לעשות שינויים? יש קורסים גם בקיץ? ועוד שאלות רבות. ריכזנו עבורכם את כל המידע על תהליך עריכת תוכנית לימודים, כדי לאפשר לכם להתחיל את הלימודים שלכם באוניברסיטת בר-אילן בנוחות ובקלות.

טופס פניה מקוון

"דלת פתוחה"

שעות קבלה בזום

מדור תוכניות לימודים (תל"מ)

קבלת קהל בזום: בימים א, ג, ה בשעות 10:00 - 12:00

טופס פניה למדור תוכניות לימודים (תל"מ)


רמ"ח שכר לימוד ותוכניות לימודים- אביטל אמר

מרכזת מדור- חגית צעדי

צוות המדור- עירית בודה, שירן בן שימול, אסתי ברלינר, איילת גרינבלום, תמי מאירוביץ', ורד נבנצאל, מיכל פינקלברג, איילת רטנר