Skip to main content
מלחמת חרבות ברזל

מלחמת חרבות ברזל

מאז פרצה מלחמת חרבות ברזל והחמרת המצב הבטחוני במדינה, גויסו למאמץ המלחמתי אלפי חברי וחברות סגל, סטודנטים וסטודנטיות. יחד אתם התגייסה גם אוניברסיטת בר-אילן ונרתמה לעשרות מיזמים לסיוע בקהילת העורף. בין היתר גייסה האוניברסיטה תרומות שהוקצו למלגות ולתמיכה לימודית ונפשית לסטודנטים וסטודנטיות המשרתים במילואים או פונו מבתיהם – כדי שיוכלו לשוב ללימודים בראש שקט. בנוסף, היא מיישמת בשנת הלימודים תשפ"ד את מתווה ה'אפוד האקדמי' הכולל הקלות והתאמות שמאפשרות גם למי שעדיין משרת במילואים להשתלב בלימודים ולא להישאר מאחור.