Skip to main content
|

סטודנטים לרפואה מחו"ל ילמדו בפקולטות בישראל

סטודנטים וסטודנטיות הלומדים רפואה בחו"ל ומשרתים במילואים, ייקלטו בתשפ"ד בפקולטות לרפואה בארץ

Image
BIUWeb_Articles_MedicalStudents_01

דיקאני הפקולטות לרפואה בישראל גיבשו מתווה לקליטת סטודנטים הלומדים רפואה בחו"ל וגויסו בצו 8 – להמשך לימודיהם בפקולטות לרפואה בישראל.

המתווה גובש מתוך הוקרה לתרומתם של משרתי המילואים ובמטרה לצמצם את הפגיעה בהם. המתווה כולל קריטריונים שיאפשרו שילובם בפקולטות לרפואה בישראל כבר בשנה"ל תשפ"ד.

לצורך ביצוע המתווה הוקמה וועדת קבלה ארצית, בה יהיו חברים נציגים מכל הפקולטות לרפואה בישראל. הוועדה תדון בבקשות ותקבע את מספר המתקבלים לכל אחד מבתי הספר לרפואה ולאילו תוכניות (שלוש, ארבע או שש שנתיות), בהתאם ליכולת של כל מוסד להגדיל את מספר הסטודנטים.

תנאי הבסיס לביצוע המתווה הוא קבלת מימון מלא של המדינה לקליטת הסטודנטים הנוספים.

המעוניינים יוכלו לפנות בצירוף מסמכים למייל

בנוסף החליט פורום הדיקנים כי יש להוקיר ולבוא גם לקראת מועמדים שנרשמו ללימודי רפואה השנה (תשפ"ד), וגויסו אף הם בצו 8 מה- 7.10.23, לאחר שעברו את כל מסלול הקבלה לרפואה, אך חסרו נקודות בודדות על מנת להתקבל. קריטריונים לקליטה של מספר מצומצם של מועמדים אלה יגובשו בהקדם, ויפורסמו בנפרד.