Skip to main content
 

קבלה לתואר ראשון ללא פסיכומטרי

אוניברסיטת בר אילן מאפשרת גם למועמדים ללא ציון פסיכומטרי להתקבל ללימודים לתואר ראשון.

מועמדים בעלי תעודת בגרות ישראלית, העומדים בתנאים הבאים, יתקבלו ישירות למחלקות.

תנאי קבלה ללא פסיכומטרי לפי מחלקות

תכניות לימוד

מינימום ממוצע בגרות

דרישות/הערות נוספות

מצב הרשמה

אומנות יהודית

90

 

פתוח

ביוטכנולוגיה

108

אפשרות א - מינימום מכפלת מתמטיקה (ציון בגרותXמספר היחידות)= 320 ובנוסף ציון בגרות 80 ב- 5 יח"ל בשניים מהמקצועות: ביולוגיה, ביוטכנולוגיה, מתמטיקה, כימיה, פיזיקה, הנדסה, מחשבים. אפשרות ב - ציון בגרות במתמטיקה 85 ב- 5 יח"ל.

פתוח

ביולוגיה חישובית

112

ציון בגרות במתמטיקה 95 ב- 5 יח"ל.

פתוח

בלשנות / ספרות אנגלית

100

ציון מיון באנגלית 120. בלשנות: ציון בגרות באנגלית 85 ב- 5 יח"ל. ספרות: ציון בגרות באנגלית 95 ב- 5 יח"ל.

פתוח

גיאוגרפיה וסביבה

95

 

פתוח

היסטוריה כללית

90

 

פתוח

חינוך (ייעוץ חינוכי, חינוך מיוחד, מנהיגות וניהול מערכות חינוך)

98

 

פתוח

חינוך (כללי - דו חוגי)

96

 

פתוח

כלכלה / כלכלה חשבונאות/ כלכלה מנהל עסקים

105

ציון בגרות במתמטיקה 78 ב- 5 יח"ל או 93 ב- 4 יח"ל

פתוח

לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

90

ממוצע בגרות 85 לבעלי תעודת מורה דרך/ תו תקן

פתוח

לימודי המזרח התיכון

90

 

פתוח

לימודי מידע / טכנולוגיות אינטרנט

95

 

פתוח

לימודים קלאסיים

90

 

פתוח

לשון עברית ולשונות שמיות

90

 

פתוח

מדעי החיים חד/דו חוגי

108

אפשרות א - מינימום מכפלת מתמטיקה (ציון בגרותXמספר היחידות)= 320 ובנוסף ציון בגרות 80 ב- 5 יח"ל בשניים מהמקצועות: ביולוגיה, ביוטכנולוגיה, מתמטיקה, כימיה, פיזיקה, הנדסה, מחשבים. אפשרות ב - ציון בגרות במתמטיקה 85 ב- 5 יח"ל.

פתוח

מדעי המדינה

98

 

פתוח

מוזיקה

90

בחינת כניסה

פתוח

מחשבת ישראל

90

 

פתוח

משולב מדעי החברה (פרט/ מגמת גרנטולוגיה)

98

 

פתוח

משפטים/משפטים פילוסופיה

112

ציון בגרות באנגלית 90 ב- 5 יח"ל

פתוח

משפטים עם כלכלה

112

ציון בגרות באנגלית 90 ב- 5 יח"ל וציון בגרות במתמטיקה 78 ב- 5 יח"ל או 93 ב- 4 יח"ל

פתוח

מתמטיקה

100

ציון בגרות במתמטיקה 90 ב- 5 יח"ל

פתוח

ניהול לוגיסטיקה / ניהול טכנולוגיה

100

 

פתוח

ניהול משאבי אנוש

105

 

סגור

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

98

 

פתוח

סטטיסטיקה

100

ציון בגרות במתמטיקה 90 ב- 5 יח"ל

פתוח

ספרות משווה

90

הדרישות מתייחסות גם למגמת דרמה ותיאטרון

פתוח

ספרות עם ישראל

90

 

פתוח

ערבית

90

ציון בגרות בערבית 80 ב- 4 יח"ל או 70 ב- 5 יח"ל. מועמדים שאינם עומדים בדרישות יפנו למחלקה

פתוח

פילוסופיה כללית

90

 

פתוח

פיזיקה

 

ציון בגרות במתמטיקה ופיזיקה 85 ב- 5 יח"ל, בתנאי זכאות לתעודת בגרות

פתוח

קרימינולוגיה

98

 

פתוח

רב תחומי במדעי החברה במגמת בנקאות, מימון וחשבונאות

92

 

פתוח

רב תחומי במדעי החברה במגמת מדעי ההייטק

92

 

פתוח

רב תחומי במדעי החברה במגמת ניהול מערכות בריאות

95

 

פתוח

רב תחומי במדעי היהדות

90

 

פתוח

רב תחומי במדעי הרוח/ לימודי אסיה

90

 

פתוח

תולדות ישראל ויהדות זמננו

90

 

פתוח

תורה שבעל פה

90

 

פתוח

תלמוד

90

 

פתוח

תנ"ך

90

 

פתוח

תקשורת

98

 

פתוח

תרבות צרפת

90

לתכנית תרבות צרפת הנלמדת בעברית - אין דרישות קדם. לתכנית שפה וספרות צרפתית - ציון בגרות בצרפתית 80 ב- 4/5 יח"ל. מועמדים שאינם עומדים בדרישות יפנו למחלקה

 

 

תנאי קבלה כלליים:

  • בחינת מיון באנגלית (אמיר"ם) בציון 85 ומעלה בפרק האנגלית, למעט במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית, שם נדרש ציון 120 לפחות ובתוכנית דימות רפואי, שם נדרש ציון 100 לפחות).
  • מועמדים ששפת ההוראה בבית ספרם לא הייתה עברית, נדרש ציון  105 לפחות בבחינת מיון בעברית (יע"ל) של המרכז הארצי לבחינות והערכה (למעט בתוכניות הלימוד אנגלית בלשנות חד חוגי, אנגלית ספרות חד חוגי וצרפתית חד חוגי הנלמד בשפה הצרפתית שם פטור מיע"ל). פירוט נוסף בדרישות הקבלה לתואר ראשון.

כמו כן יוכלו להתקבל לתואר ראשון ללא פסיכומטרי מועמדים נוספים:

  • תוכנית 30+ (מכינה 30+) - בוגרי תוכנית המכינה יוכלו להתקבל למחלקות מהפקולטה ליהדות ורוח וכן למחלקה לתכנון, סביבה וקיימות, ללא פסיכומטרי.
    הקבלה מותנית בזכאות לתעודת מכינה בממוצע סופי 85 לפחות, עמידה בבחינת מיון באנגלית בציון 85 לפחות ובציון 80 ומעלה בשני הקורסים האקדמיים במכינה - "יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית" ו"מדע וטכנולוגיה
    ".
  • נשים וגברים המשרתים במילואים או בשירות קבע או בזרועות הביטחון יוכלו להתקבל לתואר ראשון בשנת תשפ"ה במסלול מיוחד ללא פסיכומטרי. לפירוט תנאי הקבלה 

  • בני 40 ומעלה יוכלו להתקבל למחלקות מסוימות בתנאי קבלה מיוחדים ללא פסיכומטרי. לפירוט תנאי הקבלה