Skip to main content

תנאי קבלה לתואר ראשון

קבלה לפי שקלול של ממוצע בגרות וציון בחינה פסיכומטרית

א. יתקבלו מועמדים בעלי ציון 85 ומעלה בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי/אמי"ר/ואמיר"ם (למעט המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית, ששם נדרש ציון 120 ומעלה).

ב. מועמדים המחויבים בבחינת ידע בעברית (יע"ל) של המרכז הארצי לבחינות והערכה, יתקבלו בעלי ציון של 84 ומעלה.

להלן האוכלוסיה המחויבת בבחינה זו:
1. מועמדים בעלי תעודת בגרות ישראלית ששפת ההוראה בתיכון שלמדנו אינה עברית.
2. מועמדים שתעודת הבגרות שלהם אינה ישראלית.

חישוב סיכויי קבלה

מידע לעולים חדשים (עד 4 שנים מתאריך העלייה לארץ)

קבלה לפי ממוצע בגרות ללא פסיכומטרי

א. יתקבלו מועמדים בעלי ציון 85 ומעלה בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי/אמי"ר/ואמיר"ם (למעט המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית, ששם נדרש ציון 120 ומעלה).

ב. מועמדים המחויבים בבחינת ידע בעברית (יע"ל) של המרכז הארצי לבחינות והערכה, יתקבלו בעלי ציון של 84 ומעלה.

להלן האוכלוסיה המחויבת בבחינה זו:
1. מועמדים בעלי תעודת בגרות ישראלית ששפת ההוראה בתיכון שלמדנו אינה עברית.
2. מועמדים שתעודת הבגרות שלהם אינה ישראלית.

לתוכניות הלימוד שניתן להתקבל אליהן ללא פסיכומטרי

מידע לעולים חדשים (עד 4 שנים מתאריך העליה לארץ)

קבלה על סמך תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג

א. הקבלה הינה פרטנית ותידון על סמך זיקה אקדמית של התואר הקיים.
ב. הקבלה ללא פסיכומטרי/בגרות ועל סמך פטור אקדמי מחובת לימודי אנגלית בתואר הקיים.
ג. כאשר התואר נלמד בשפה העברית יוענק פטור אקדמי מחובת לימודי עברית.

 

במידעון למועמדים, תוכלו למצוא מידע מפורט על דרישות ההרשמה הכלליות עם פירוט שנוגע לציוני מינימום בתעודת הבגרות ולאופן שקלול ממוצע ציוני הבגרות; מועדי הבחינה הפסיכומטרית ומועדי בחינת אמי"ר/אמיר"ם לחלוקה לרמות בלימודי אנגלית או לקבלת פטור; חובת ידע בעברית; והציונים הנדרשים ממי שמבקש להתקבל ללא ציון פסיכומטרי. עליכם להיות מצוידים בציוני הבגרות שלכם כדי לבדוק את סיכויי קבלתכם ללימודים בכלל ולמסלולים ספציפיים בפרט.