Skip to main content

ערוצי קבלה לתואר ראשון

קבלה על בסיס שקלול ממוצע בגרות וציון בחינה פסיכומטרית

ניתן לבדוק את סיכויי קבלתך בקישור: חישוב סיכויי קבלה.

דרישות קבלה נוספות:

 • ציון 85 ומעלה בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי או אמי"ר או אמיר"ם (למעט המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית, שבה נדרש ציון 120 ומעלה ובתוכנית משולב מדעי החברה בתחומי מדעי החברה ומדעי החיים לתלמידי רנטגנאות ודימות שבה נדרש 100 ומעלה).
 • מועמדים המחויבים בבחינת ידע בעברית (יע"ל) של המרכז הארצי לבחינות והערכה, יתקבלו בעלי ציון של 105 ומעלה (למעט בתכניות הלימוד אנגלית בלשנות חד חוגי, אנגלית ספרות חד חוגי וצרפתית חד חוגי הנלמד בשפה הצרפתית).

המועמדים המחויבים בבחינת יע"ל:
בעלי תעודת בגרות ישראלית ששפת ההוראה בתיכון שבו למדו אינה עברית.
מועמדים שתעודת הבגרות שלהם אינה ישראלית.

מועמדים בעלי ציון בעברית של 84-104, יוכלו להירשם לקורסי קיץ מרוכזים שנועדו להעלות את רמת העברית. ציון 80 בסיום הקורס יהווה תחליף לסף הנדרש בבחינת יע"ל (ציון 105). מועמדים שיעמדו בכל דרישות הקבלה–יתקבלו, למעט מועמדים למדעי המחשב ששם הקבלה תהיה על בסיס מקום פנוי. לייעוץ בשפה הערבית ניתן לפנות למר רפעת סווידאן, טלפון 0523336383. ההרשמה באמצעות היחידה להבעה אקדמית ואולפן. יש לפנות במייל לשרונה אשכנזי  [email protected].

דרישות קבלה לעולים חדשים

 

קבלה על בסיס ממוצע בגרות ללא פסיכומטרי

לתוכניות הלימוד שניתן להתקבל אליהן ללא פסיכומטרי

דרישות קבלה נוספות:

 • ציון 85 ומעלה בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי או אמי"ר או אמיר"ם (למעט המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית, שבה נדרש ציון 120 ומעלה).
 • מועמדים המחויבים בבחינת ידע בעברית (יע"ל) של המרכז הארצי לבחינות והערכה, יתקבלו בעלי ציון של 105 ומעלה (למעט בתכניות הלימוד אנגלית בלשנות חד חוגי, אנגלית ספרות חד חוגי וצרפתית חד חוגי הנלמד בשפה הצרפתית).

המועמדים המחויבים בבחינת יע"ל:
בעלי תעודת בגרות ישראלית ששפת ההוראה בתיכון שבו למדו אינה עברית.
מועמדים שתעודת הבגרות שלהם אינה ישראלית.

מועמדים בעלי ציון בעברית של 84-104, יוכלו להירשם לקורסי קיץ מרוכזים שנועדו להעלות את רמת העברית. ציון 80 בסיום הקורס יהווה תחליף לסף הנדרש בבחינת יע"ל (ציון 105). מועמדים שיעמדו בכל דרישות הקבלה–יתקבלו, למעט מועמדים למדעי המחשב ששם הקבלה תהיה על בסיס מקום פנוי. לייעוץ בשפה הערבית ניתן לפנות למר רפעת סווידאן, טלפון 0523336383. ההרשמה באמצעות היחידה להבעה אקדמית ואולפן. יש לפנות במייל לשרונה אשכנזי  [email protected].

מידע לעולים חדשים

 

קבלה על בסיס ממוצע תעודת מכינה

בוגרי מכינות קדם אקדמיות אוניברסיטאיות המוכרות על ידי משרד החינוך, מהמוסדות הבאים, יוכלו להתקבל לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן על סמך תעודת המכינה:

 • המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת בר-אילן
 • המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטה עברית
 • המכינה האוניברסיטאית בטכניון
 • המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת בן-גוריון
 • המכינה האוניברסיטאית באוניברסיטת חיפה (לצורך קבלה למדעי הרוח, חברה ויהדות)

הקבלה ללימודי התואר הינה בהתאם למסלול הלימודים שנלמד במכינה, ומותנית בעמידה בתנאי הקבלה הרלוונטיים למחלקה המבוקשת ולשנה"ל הרלוונטית ללימודי התואר.

דרישות קבלה נוספות:

 • ציון 85 ומעלה בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי או אמי"ר או אמיר"ם (למעט המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית, שבה נדרש ציון 120 ומעלה, ובתוכנית החוג המשולב למדעי החברה - בתחומי מדעי החברה ומדעי החיים לתלמידי רנטגנאות ודימות, שבה נדרש 100 ומעלה).
 • מועמדים המחויבים בבחינת ידע בעברית (יע"ל) של המרכז הארצי לבחינות והערכה, יתקבלו בעלי ציון של 105 ומעלה (למעט בתכניות הלימוד אנגלית בלשנות חד חוגי, אנגלית ספרות חד חוגי וצרפתית חד חוגי הנלמד בשפה הצרפתית).

המועמדים המחויבים בבחינת יע"ל:
בעלי תעודת בגרות ישראלית ששפת ההוראה בתיכון שבו למדו אינה עברית.
מועמדים שתעודת הבגרות שלהם אינה ישראלית.

מועמדים בעלי ציון בעברית של 84-104, יוכלו להירשם לקורסי קיץ מרוכזים שנועדו להעלות את רמת העברית. ציון 80 בסיום הקורס יהווה תחליף לסף הנדרש בבחינת יע"ל (ציון 105). מועמדים שיעמדו בכל דרישות הקבלה–יתקבלו, למעט מועמדים למדעי המחשב ששם הקבלה תהיה על בסיס מקום פנוי. לייעוץ בשפה הערבית ניתן לפנות למר רפעת סווידאן, טלפון 0523336383. ההרשמה באמצעות היחידה להבעה אקדמית ואולפן. יש לפנות במייל לשרונה אשכנזי  [email protected].

 

קבלה על בסיס פסיכומטרי למועמדים בעלי תעודת הנדסאי שהינם חסרי תעודת בגרות

לרשימת המחלקות ודרישות הקבלה

דרישות קבלה נוספות:

 • ציון 85 ומעלה בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי או אמי"ר או אמיר"ם (למעט המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית, שבה נדרש ציון 120 ומעלה ובתוכנית משולב מדעי החברה בתחומי מדעי החברה ומדעי החיים לתלמידי רנטגנאות ודימות שבה נדרש 100 ומעלה).
 • מועמדים המחויבים בבחינת ידע בעברית (יע"ל) של המרכז הארצי לבחינות והערכה, יתקבלו בעלי ציון של 105 ומעלה (למעט בתכניות הלימוד אנגלית בלשנות חד חוגי, אנגלית ספרות חד חוגי וצרפתית חד חוגי הנלמד בשפה הצרפתית).

המועמדים המחויבים בבחינת יע"ל:
בעלי תעודת בגרות ישראלית ששפת ההוראה בתיכון שבו למדו אינה עברית.
מועמדים שתעודת הבגרות שלהם אינה ישראלית.

מועמדים בעלי ציון בעברית של 84-104, יוכלו להירשם לקורסי קיץ מרוכזים שנועדו להעלות את רמת העברית. ציון 80 בסיום הקורס יהווה תחליף לסף הנדרש בבחינת יע"ל (ציון 105). מועמדים שיעמדו בכל דרישות הקבלה–יתקבלו, למעט מועמדים למדעי המחשב ששם הקבלה תהיה על בסיס מקום פנוי. לייעוץ בשפה הערבית ניתן לפנות למר רפעת סווידאן, טלפון 0523336383. ההרשמה באמצעות היחידה להבעה אקדמית ואולפן. יש לפנות במייל לשרונה אשכנזי  [email protected].

 

קבלה על בסיס תואר אקדמי מוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה

 • הקבלה הינה פרטנית ותידון על סמך הנתונים של כל מועמד ובזיקה אקדמית של התואר הקיים לתואר שבו המועמד מבקש ללמוד. לרשימת המחלקות
 • הקבלה הינה ללא פסיכומטרי (למעט בפקולטה למשפטים. מידע מפורט באתר הפקולטה בסעיף מועמדים בעלי תואר אקדמי) וללא בגרות, ועל סמך פטור אקדמי מחובת לימודי אנגלית בתואר הקיים.
 • תואר שנלמד בשפה העברית יעניק למועמד פטור אקדמי מחובת לימודי עברית.

 

הערות כלליות לכל ערוצי הקבלה

 • האוניברסיטה תשקול לקבל מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה, אך קרובים להם (עד 10% מהסטודנטים בכל תוכנית) על בסיס הערכה חלופית של סיכויי ההצלחה בלימודים, כגון: ניסיון תעסוקתי בתחום, קורסים לא אקדמיים או ריאיון אישי.
 • האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במידע המפורסם באתריה. לאור זאת, מומלץ להתעדכן מעת לעת.