Skip to main content

תנאי קבלה לפי ממוצע בגרות וללא פסיכומטרי לשנה"ל תשפ"ה

הקבלה מותנית בעמידה בהצלחה בבחינות המיון באנגלית של המרכז הארצי לבחינות והערכה (אמיר"ם) בציון של 85 לפחות (למעט במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית ששם נדרש ציון 120 לפחות).

מועמדים המחויבים בבחינת ידע בעברית (יע"ל) של המרכז הארצי לבחינות והערכה, יתקבלו בעלי ציון 105 ומעלה (למעט בתכניות הלימוד אנגלית בלשנות חד חוגי, אנגלית ספרות חד חוגי וצרפתית חד חוגי הנלמד בשפה הצרפתית ששם פטור מיע"ל).
במחלקות דימות רפואי, פסיכולוגיה חד חוגי ועבודה סוציאלית נדרש ציון 120 ומעלה.

המחויבים בבחינה זו:

מועמדים בעלי תעודת בגרות ישראלית ששפת ההוראה בתיכון שלמדו אינה עברית.
מועמדים שתעודת הבגרות שלהם אינה ישראלית.

מועמדים בעלי ציון בעברית של 84-104, יוכלו להירשם לקורסי קיץ מרוכזים שנועדו להעלות את רמת העברית. ציון 80 בסיום הקורס יהווה תחליף לסף הנדרש בבחינת יע"ל (ציון 105). מועמדים שיעמדו בכל דרישות הקבלה–יתקבלו, למעט מועמדים למדעי המחשב ששם הקבלה תהיה על בסיס מקום פנוי. לייעוץ בשפה הערבית ניתן לפנות למר רפעת סווידאן, טלפון 0523336383. פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 25 מועמדים לקורס. יש לפתוח פנייה במדור תוכניות לימודים ומעקב לשמיעה חופשית ואז לפנות להמשך הרשמה ליחידה להבעה אקדמית ואולפן. יש לפנות במייל לכתובת היחידה  [email protected].

 

טבלה
תכניות לימוד מינימום ממוצע בגרות דרישות/הערות נוספות מצב הרשמה
אומנות יהודית 90 פתוח
ביוטכנולוגיה 108 אפשרות א - מינימום מכפלת מתמטיקה (ציון בגרותXמספר היחידות)= 320 ובנוסף ציון בגרות 80 ב- 5 יח"ל בשניים מהמקצועות: ביולוגיה, ביוטכנולוגיה, מתמטיקה, כימיה, פיזיקה, הנדסה, מחשבים. אפשרות ב - ציון בגרות במתמטיקה 85 ב- 5 יח"ל. פתוח
ביולוגיה חישובית 112 ציון בגרות במתמטיקה 95 ב- 5 יח"ל. פתוח
בלשנות / ספרות אנגלית 100 ציון מיון באנגלית 120. בלשנות: ציון בגרות באנגלית 85 ב- 5 יח"ל. ספרות: ציון בגרות באנגלית 95 ב- 5 יח"ל. פתוח
גיאוגרפיה וסביבה 95 פתוח
היסטוריה כללית 90 פתוח
חינוך (ייעוץ חינוכי, חינוך מיוחד, מנהיגות וניהול מערכות חינוך) 98 פתוח
חינוך (כללי - דו חוגי) 96 פתוח
כלכלה / כלכלה חשבונאות/ כלכלה מנהל עסקים 105 ציון בגרות במתמטיקה 78 ב- 5 יח"ל או 93 ב- 4 יח"ל פתוח
לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה 90 ממוצע בגרות 85 לבעלי תעודת מורה דרך/ תו תקן פתוח
לימודי המזרח התיכון 90 פתוח
לימודי מידע / טכנולוגיות אינטרנט 95 פתוח
לימודים קלאסיים 90 פתוח
לשון עברית ולשונות שמיות 90 פתוח
מדעי החיים חד/דו חוגי 108 אפשרות א - מינימום מכפלת מתמטיקה (ציון בגרותXמספר היחידות)= 320 ובנוסף ציון בגרות 80 ב- 5 יח"ל בשניים מהמקצועות: ביולוגיה, ביוטכנולוגיה, מתמטיקה, כימיה, פיזיקה, הנדסה, מחשבים. אפשרות ב - ציון בגרות במתמטיקה 85 ב- 5 יח"ל. פתוח
מדעי המדינה 98 פתוח
מוזיקה 90 בחינת כניסה פתוח
מחשבת ישראל 90 פתוח
משולב מדעי החברה (פרט/ מגמת גרנטולוגיה) 98 פתוח
משפטים/משפטים פילוסופיה 112 ציון בגרות באנגלית 90 ב- 5 יח"ל פתוח
משפטים עם כלכלה 112 ציון בגרות באנגלית 90 ב- 5 יח"ל וציון בגרות במתמטיקה 78 ב- 5 יח"ל או 93 ב- 4 יח"ל פתוח
מתמטיקה 100 ציון בגרות במתמטיקה 90 ב- 5 יח"ל פתוח
ניהול לוגיסטיקה / ניהול טכנולוגיה 100 פתוח
ניהול משאבי אנוש 105 פתוח
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה 98 פתוח
סטטיסטיקה 100 ציון בגרות במתמטיקה 90 ב- 5 יח"ל פתוח
ספרות משווה 90 הדרישות מתייחסות גם למגמת דרמה ותיאטרון פתוח
ספרות עם ישראל 90 פתוח
ערבית 90 ציון בגרות בערבית 80 ב- 4 יח"ל או 70 ב- 5 יח"ל. מועמדים שאינם עומדים בדרישות יפנו למחלקה פתוח
פילוסופיה כללית 90 פתוח
פיזיקה ציון בגרות במתמטיקה ופיזיקה 85 ב- 5 יח"ל, בתנאי זכאות לתעודת בגרות פתוח
קרימינולוגיה 98 פתוח
רב תחומי במדעי החברה במגמת מדעי ההייטק 92 פתוח
רב תחומי במדעי החברה במגמת ניהול מערכות בריאות 95 פתוח
רב תחומי במדעי היהדות 90 פתוח
רב תחומי במדעי הרוח/ לימודי אסיה 90 פתוח
תולדות ישראל ויהדות זמננו 90 פתוח
תורה שבעל פה 90 פתוח
תלמוד 90 פתוח
תנ"ך 90 פתוח
תקשורת 98 פתוח
תרבות צרפת 90 לתכנית תרבות צרפת הנלמדת בעברית - אין דרישות קדם. לתכנית שפה וספרות צרפתית - ציון בגרות בצרפתית 80 ב- 4/5 יח"ל. מועמדים שאינם עומדים בדרישות יפנו למחלקה פתוח

הערות:

  1. במסלול דו חוגי/ דו חוגי מובנה, נדרשת עמידה בתנאי הקבלה של כל אחד מן החוגים.
  2. על פי החלטת המל"ג שם מגמה לא יכתב על גבי הדיפלומה.
  3. ניתן להתקבל ללא פסיכומטרי עם ממוצע 85 ומעלה בתוכנית 30+ (מכינה 30+), למחלקות מהפקולטה ליהדות ורוח וכן גיאוגרפיה. הקבלה מותנית בעמידה בבחינת מיון באנגלית בציון 85 לפחות ובציון 80 ומעלה בשני הקורסים האקדמיים במכינה - "יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית" ו"מדע וטכנולוגיה".
    כמו כן, ניתן להתקבל לחלק מהתוכניות של המערך לתוכניות ייעודיות לפרטים נוספים.

 

לבעלי תעודת בגרות שאינה ישראלית

דרישות קבלה לבעלי תעודות מחו"ל (בגרות שאינה ישראלית) |  Admission Requirements for those with Foreign Diplomas