Skip to main content

תנאי קבלה לפי ממוצע בגרות וללא פסיכומטרי לשנה"ל תשפ"ד

הקבלה מותנית בעמידה בהצלחה בבחינות המיון באנגלית של המרכז הארצי לבחינות והערכה (אמי"ר/אמיר"ם) בציון של 85 לפחות (למעט במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית ששם נדרש ציון 120 לפחות).

מועמדים המחויבים בבחינת ידע בעברית (יע"ל) של המרכז הארצי לבחינות והערכה, יתקבלו בעלי ציון 105 ומעלה (ללמעט בתכניות הלימוד אנגלית בלשנות חד חוגי, אנגלית ספרות חד חוגי וצרפתית חד חוגי הנלמד בשפה הצרפתית ששם פטור מיע"ל).

המחויבים בבחינה זו:

מועמדים בעלי תעודת בגרות ישראלית ששפת ההוראה בתיכון שלמדו אינה עברית.
מועמדים שתעודת הבגרות שלהם אינה ישראלית.

מועמדים בעלי ציון בעברית של 84-104, יוכלו להירשם לקורסי קיץ מרוכזים שנועדו להעלות את רמת העברית. ציון 80 בסיום הקורס יהווה תחליף לסף הנדרש בבחינת יע"ל (ציון 105). מועמדים שיעמדו בכל דרישות הקבלה–יתקבלו, למעט מועמדים למדעי המחשב ששם הקבלה תהיה על בסיס מקום פנוי. לייעוץ בשפה הערבית ניתן לפנות למר רפעת סווידאן, טלפון 0523336383. ההרשמה באמצעות היחידה להבעה אקדמית ואולפן. יש לפנות במייל לכתובת היחידה  [email protected].

 

טבלה
תכניות לימוד מינימום ממוצע בגרות דרישות/הערות נוספות מצב הרשמה
אומנות יהודית 90 פתוח
אנגלית - בלשנות/ספרות 100 ציון מיון באנגלית 120. בלשנות: ציון בגרות באנגלית 85 ב-5 יח"ל. ספרות: ציון בגרות באנגלית 95 ב-5 יח"ל. פתוח
ביוטכנולוגיה 108 אפשרות א- מינימום מכפלת מתמטיקה (ציון בגרות X מספר היחידות)-320 ובנוסף ציון בגרות 80 ב-5 יח"ל בשניים מהמקצועות: ביולוגיה, ביוטכנולוגיה, מתמטיקה, כימיה, פיזיקה, הנדסה, מחשבים. אפשרות ב- ציון בגרות במתמטיקה 85 ב-5 יח"ל. פתוח
ביולוגיה חישובית 112 ציון בגרות במתמטיקה 95 ב-5 יח"ל. פתוח
גיאוגרפיה ולימודי סביבה 95 פתוח
היסטוריה כללית 90 פתוח
חינוך מיוחד/ ייעוץ חינוכי/ מנהיגות וניהול מערכות חינוך 98 פתוח
חינוך (כללי- דו חוגי) 96 פתוח
כלכלה/ כלכלה חשבונאות/ כלכלה מינהל עסקים 103 ציון בגרות במתמטיקה 75 ב-5 יח"ל או 90 ב-4 יח"ל. פתוח
לימודי אסיה 90 פתוח
לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה 90 ממוצע בגרות 85 לבעלי תעודת מורה דרך/תו תקן פתוח
לימודי מזרח תיכון 90 פתוח
לימודי מידע/ לימודי מידע וטכנולוגיות אינטרנט 95 פתוח
לימודים קלאסיים 90 פתוח
לשון עברית 90 פתוח
מדעי החיים (חד חוגי/דו חוגי) 108 אפשרות א- מינימום מכפלת מתמטיקה (ציון בגרות X מספר היחידות)-320 ובנוסף ציון בגרות 80 ב-5 יח"ל בשניים מהמקצועות: ביולוגיה, ביוטכנולוגיה, מתמטיקה, כימיה, פיזיקה, הנדסה, מחשבים. אפשרות ב- ציון בגרות במתמטיקה 85 ב-5 יח"ל. מדעי החיים חד חוגי - פתוח, מדעי החיים דו חוגי - פתוח
מדעי המדינה 98 פתוח
מוזיקה 90 בחינת כניסה פתוח
מחשבת ישראל 90 פתוח
משולב מדעי החברה במגמת גרונטולוגיה 98 פתוח
משולב מדעי החברה במגמת פרט 98 פתוח
משפטים 112 5 יח"ל אנגלית בציון 90 לפחות פתוח
משפטים עם כלכלה 112 5 יח"ל אנגלית בציון 90 לפחות וכן מינימום ציון 75 בבגרות במתמטיקה ב- 5 יח"ל או ציון 90 ב- 4 יח"ל פתוח
מתמטיקה 100 ציון בגרות במתמטיקה 90 ב-5 יח"ל פתוח
ניהול לוגיסטיקה/ ניהול טכנולוגיה 100 ניהול לוגיסטיקה - פתוח, ניהול טכנולוגיה - סגור
ניהול משאבי אנוש 103 סגור
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה 98 פתוח
סטטיסטיקה ומדעי הנתונים 100 ציון בגרות במתמטיקה 90 ב-5 יח"ל פתוח
ספרות משווה 90 הדרישות מתייחסות גם למגמת דרמה ותיאטרון. פתוח
ספרות עם ישראל 90 פתוח
ערבית 90 ציון בגרות בערבית 80 ב-4 יח"ל או 70 ב-5 יח"ל. מועמדים שאינם עומדים בדרישות יפנו למחלקה. פתוח
פיזיקה ציון בגרות במתמטיקה ובפיזיקה 85 ב-5 יח"ל, בתנאי זכאות לתעודת בגרות. פתוח
פילוסופיה כללית 90 פתוח
קרימינולוגיה 98 פתוח
רב-תחומי במדעי החברה במגמת מדעי ההייטק 92 פתוח
רב תחומי במדעי החברה במגמת ניהול מערכות בריאות 95 פתוח
רב-תחומי במדעי היהדות 90 פתוח
רב-תחומי במדעי הרוח 90 פתוח
תולדות ישראל 90 פתוח
תורה שבעל פה 90 פתוח
תלמוד 90 פתוח
תנ"ך 90 פתוח
תקשורת 98 פתוח
תרבות צרפת 90 לתכנית תרבות צרפת הנלמדת בעברית - אין דרישות קדם. לתכנית שפה וספרות צרפתית - ציון בגרות בצרפתית 80 ב-4/5 יח"ל. מועמדים שאינם עומדים בדרישות יפנו למחלקה. פתוח

הערות:

  1. במסלול דו חוגי/ דו חוגי מובנה, נדרשת עמידה בתנאי הקבלה של כל אחד מן החוגים.
  2. על פי החלטת המל"ג שם מגמה לא יכתב על גבי הדיפלומה.
  3. ניתן להתקבל ללא פסיכומטרי עם ממוצע 85 ומעלה בתוכנית 30+ (מכינה 30+), למחלקות מהפקולטה ליהדות ורוח וכן גיאוגרפיה. הקבלה מותנית בעמידה בבחינת מיון באנגלית בציון 85 לפחות ובציון 80 ומעלה בשני הקורסים האקדמיים במכינה - "יסודות המשטר ופוליטיקה ישראלית" ו"מדע וטכנולוגיה".

 

לבעלי תעודת בגרות שאינה ישראלית

דרישות קבלה לבעלי תעודות מחו"ל (בגרות שאינה ישראלית) |  Admission Requirements for those with Foreign Diplomas