Skip to main content
|

ד"ר ברוך ברזל

ד"ר ברוך ברזל, עומד בראש קבוצת מחקר העוסקת בשפת הרשתות. עם חברי קבוצתו הוא חוקר את מערכות התשתיות הקריטיות וכיצד ניתן להגן עליהן מתקלות או מתקפות סייבר

Image
רחב

ד"ר ברוך ברזל חוקר כיצד ניתן להימנע מההשלכות הדרמטיות של התלות ההדדית בין רשתות התשתית (אנרגיה, מים, תקשורת, תחבורה); ומהם דפוסי התפשטות האינפורמציה ברשתות נוירונים, ברשתות חברתיות וברשתות אינטראקציה גנטיות.

לדברי ד"ר ברזל, אנו תלויים ברשתות מורכבות, שבהן רכיבים - בני אדם, ראוטרים, גנים, נוירונים או בעלי חיים - המקושרים זה בזה ומשפיעים זה על זה. הבנת מבנה הרשתות ותפקודן יאפשר לחוקרים לפתח שיטות התערבות יעילות וכך לדוגמה, למנוע התפשטות מחלות ומגפות, או למנוע קריסה קולוסאלית של מערכות התשתית. "האתגרים הללו, אמנם שייכים לתחומי מחקר מדעיים שונים זה מזה - החל מתשתיות האינטרנט, דרך המערכת החברתית וכלה במנגנונים הגנטיים או בחיווט הפנימי של הנוירונים במוח – אבל בבסיסן של הרשתות הללו עומדת שפה מדעית אחידה ואוניברסלית, הניתנת להבנה ולמידול".

כדי לאזן בין המבט הרחב של מדע הרשתות, לתחומי הידע הספציפיים הנדרשים לכל אחד מן האתגרים, קבוצת המחקר משתפת פעולה עם מהנדסים, ביולוגים, חוקרי מוח ומומחים אחרים המוסיפים למחקר ידע מקצועי נרחב.

ד"ר ברזל הגיע למחלקה למתמטיקה בבר-אילן לאחר שסיים את פוסט דוקטורט במרכז לחקר הרשתות באוניברסיטת נורת'איסטרן ובמרכז לרשתות ברפואה של אוניברסיטת הרווארד. בראשית דרכו האקדמית התמחה ד"ר ברזל בתחומי הפיזיקה והכימיה. עבודת הדוקטורט שלו עסקה בפיזיקה סטטיסטית, ובניסיון להבין כיצד חלקיקים מייצרים יחדיו את תכונות החומר. כבר אז, הוא אומר, נמשך לרעיון כי ניתן להרחיב את יריעת המחקר הפיזיקלי לחלקיקים מסוגים שונים. "למשל, מחלקיקים שמעבירים אנרגיה זה לזה ניתן ללמוד גם על מחלות שעוברות בין בני אדם, או על האינפורמציה הכימית שעוברת בגנים. הבעיות הללו נראו לי מעניינות וחשובות וכך הגעתי למדע הרשתות".