Skip to main content
|

עבודה מהבית גובה מחיר מהקשר הזוגי

עבודה מבית בתקופת הקורונה הגבירה את רמת האלימות בין בני זוג

Image
עבודה

עבודה מהבית עשויה להיות נוחה, אך היא עלולה לגבות מחיר מהמערכת הזוגית. המחקר בחן את הקשר בין הלחץ בעבודה לבין השלכותיו על ביטויי אלימות מסוגים שונים בין בני זוג, ביניהם אלימות כלכלית, מילולית, רגשית ופיזית. 

במחקר, ששערכה פרופ' ליאת קוליק מבית הספר לעבודה סוציאלית בתקופת הקורונה, השתתפו 200 גברים ו-200 נשים, שעבדו לפחות שלושה ימים בשבוע מהבית, בתקופה שבה גם הילדים שהו בבית. הנתונים נאספו באמצעות שאלונים מקוונים, והושוו לרמת האלימות הפיזית והמילולית שנמדדה במחקר דומה שנערך טרם תקופת הקורונה. נמצא כי רמת האלימות בין בני זוג עלתה ב-2020 הן על פי דיווחי גברים והן על פי דיווחי נשים. ניתוח הממצאים מלמד כי ככל שעלה הלחץ שאדם חש בעבודה, כך גברה האלימות בזוגיות. האלימות הכלכלית הייתה הגבוהה ביותר, אחריה האלימות המילולית והרגשית, ולבסוף האלימות הפיזית.

לדברי פרופ' קוליק, ייתכן שהמשבר גרם למתח נפשי המתבטא באלימות מסוגים שונים ביחסים הזוגיים, והוסיפו לכך הקושי המובנה בעבודה מהבית בנוכחות הילדים הדורשים טיפול והכוונה בלמידה מרחוק. העבודה שהתבצעה במגרש הביתי יצרה קונפליקט תפקידים, שהוא מצב לחץ מובהק, הפוגע בסופו של דבר בזוגיות.

עם זאת, עובדים ועובדות מהבית, המסגלים לעצמם צורת מחשבה גמישה, מסתגלת, המותאמת לדרישות המציאות החדשה ולשגרת חיי המשפחה, מפחיתים משמעותית את הקשר שבין לחץ בעבודה לתחושות קשות בבית ובזוגיות. במחקר נמצא שתקשורת נינוחה בין בני המשפחה בתקופת הלחץ בבית מפחיתה את חוויית קונפליקט התפקידים וביטויי העוינות ביחסי הזוגיות.