Skip to main content
תעודת הוראה בערבית

תעודת הוראה בערבית

בלימודי תעודת הוראה בערבית תילמדנה שיטות לפענוח טקסטים, להוראת האותיות וללימוד פועל ותחביר, בגישות ההטרוגנית והדיפרנציאלית, וזאת במטרה לתת מענה לכלל התלמידים. המסלול יפתח בהתאם למספר נרשמים כנדרש.

Our students