Skip to main content
 

תוכנית "אילנות" למצטיינים לתואר ראשון

המסלול היוקרתי למועמדים מצטיינים – לטובים ביותר מגיע הטוב ביותר

תכנית "אילנות" למועמדים מצטיינים ללימודי תואר ראשון מקבלת בעלי פסיכומטרי 740 + וממוצע בגרות 110 ומעלה.

ההשתתפות בתכנית מקנה פטור משכר לימוד, מלגת קיום חודשית, ליווי אקדמי אישי וחנייה בקמפוס (לבעלי רכב הרשום על שמם).

מספר המלגות מוגבל.

לתקנון התכנית תשפ"ב

לשאלות וליצירת קשר ניתן לפנות לתאיר גבע, מרכזת תכנית "אילנות", בטלפון 03-5317808 או במייל: ilanot.vir@biu.ac.il

להרצאות הסמינר סמסטר ב', תשפ"א 

כתבו עלינו

דברי הרקטור פרופ' אמנון אלבק

Remote video URL

 

Remote video URL

 

Remote video URL

 

Remote video URL

 

Remote video URL

 

Ilanot program for outstanding students

 

Remote video URL

 

Remote video URL

 

Remote video URL