Skip to main content
 

מועמדים לעתודה האקדמית

מועמדים לעתודה נבחרים מבין תלמידי כיתות י"ב ע"י צה"ל בהתאם לצרכי הצבא ועל סמך קריטריונים שנקבעים בצבא.

מועמדים המבקשים להרשם לאוניברסיטה במסגרת העתודה, יגישו בקשותיהם באמצעות מילוי טפסים באתר מתגייסים.

לאחר קבלת אישור עקרוני מצה"ל להתמיין לעתודה יגישו בקשותיהם לאוניברסיטה כמקובל ובהתאם להנחיות צה"ל.

מועמד המבקש ללמוד במסגרת העתודה חייב בבחינה פסיכומטרית. ציון הבחינה הפסיכומטרית משמש את צה"ל בקבלת ההחלטות. מועד אחרון לביצוע הבחינה יהיה באפריל.

לאחר קבלת תשובה מהאוניברסיטה, לקראת סוף חודש ספטמבר, תתכנס ועדת קבלה צה"לית שתחליט לגבי קבלה סופית לעתודה ולאיזו עדיפות.

קבלת המועמד ללימודים על ידי האוניברסיטה אינה מחייבת את קבלתו למסגרת העתודה בצה"ל.

 

להלן רשימת המקצועות המאושרים ללימודי עתודה באוניברסיטה:

 • הנדסת מחשבים
 • הנדסת חשמל
 • הנדסת תעשיה ומערכות מידע
 • מדעי המחשב
 • פיזיקה
 • מתמטיקה
 • כימיה
 • מדעי החיים
 • משפטים
 • כלכלה
 • כלכלה מנהל עסקים
 • כלכלה חשבונאות
 • ניהול לוגיסטיקה
 • גיאוגרפיה וסביבה

.

למידע בנושא דחיית גיוס לתלמידי תיכון, לחצו כאן.