Skip to main content
תואר ראשון בהנדסת חשמל
תואר ראשון
הפקולטה להנדסה | הנדסה

תואר ראשון בהנדסת חשמל

אנו חיים בחברה טכנולוגית ומתועשת, שזקוקה למהנדסים בכל התחומים. הנדסה לענפיה השונים היא מדע המשלב תיאוריה ופרקטיקה, ומחבר בין רעיונות, תיאוריות וחוקים פיזיקליים – ובין יישומם בפועל בחיים. זהו תחום עיסוק מתאים לאנשים מעשיים ומבריקים, שרוצים לשפר ולבנות את המציאות שסביבם. התוכנית לתואר ראשון בהנדסת חשמל עוסקת בתכנון והנדסת מעגלים חשמליים, ומכשירה את הסטודנטים לעסוק בהנדסת חשמל בשטחי הידע המודרני בתחום. התוכנית מקנה לסטודנטים ידע תאורטי מוצק בתחום הנדסת החשמל, וכוללת קורסי מעבדה רבים הנותנים להם הכשרה מעשית.

הסטודנטים שלנו