Skip to main content
תואר ראשון בהנדסת מחשבים
תואר ראשון
הפקולטה להנדסה | הנדסה

תואר ראשון בהנדסת מחשבים

הנדסת מחשבים נמצאת בחזית המדע והטכנולוגיה. מערכות מחשב תופסות מקום כמעט בכל אספקט של החיים המודרניים. לימודי הנדסת מחשבים לתואר ראשון הינם מעניינים ומסקרנים ומשלבים בתוכם ידע תיאורטי ומעשי ממגוון רחב מאוד של תחומים כגון מתמטיקה, פיזיקה, מדעי המחשב, חשמל ואלקטרוניקה. עושרו של התחום, שהוא שילוב של יצירה, חישוב והפקת מידע מהעולם הסובב אותנו, מאפשר לכל מהנדס לבחור בנושאים שמעניינים אותו וקרובים לליבו. הביקוש לבוגרי תואר ראשון בהנדסת מחשבים בקרב המעסיקים הינו גבוה ביותר, דבר המאפשר עתיד תעסוקתי רחב ומגוון.

הסטודנטים שלנו