Skip to main content
 

תנאי קבלה לתואר ראשון

קבלה לפי שקלול של ממוצע בגרות וציון בחינה פסיכומטרית

ציון 85 ומעלה בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי או אמי" או אמיר"ם (למעט המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית, שבה נדרש ציון 120 ומעלה).

מועמדים המחויבים בבחינת ידע בעברית (יע"ל) של המרכז הארצי לבחינות והערכה, יתקבלו בעלי ציון של 84 ומעלה.

המועמדים המחויבים בבחינה זו:
בעלי תעודת בגרות ישראלית ששפת ההוראה בתיכון שבו למדו אינה עברית.
מועמדים שתעודת הבגרות שלהם אינה ישראלית.

חישוב סיכויי קבלה

דרישות קבלה לעולים חדשים

קבלה לפי ממוצע בגרות ללא פסיכומטרי

ציון 85 ומעלה בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי או אמי"ר או אמיר"ם (למעט המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית, שבה נדרש ציון 120 ומעלה).

מועמדים המחויבים בבחינת ידע בעברית (יע"ל) של המרכז הארצי לבחינות והערכה, יתקבלו בעלי ציון של 84 ומעלה.

להלן המועמדים המחויבת בבחינה זו:
בעלי תעודת בגרות ישראלית ששפת ההוראה בתיכון שלמדנו אינה עברית.
מועמדים שתעודת הבגרות שלהם אינה ישראלית.

לתוכניות הלימוד שניתן להתקבל אליהן ללא פסיכומטרי

מידע לעולים חדשים

קבלה על סמך תואר אקדמי המוכר על ידי המל"ג

קבלה פרטנית שתידון על סמך זיקה אקדמית של התואר הקיים. לרשימת התוכניות
קבלה ללא פסיכומטרי/בגרות ועל סמך פטור אקדמי מחובת לימודי אנגלית בתואר הקיים
כאשר התואר נלמד בשפה העברית יוענק פטור אקדמי מחובת לימודי עברית

 

במידעון למועמדים, תוכלו למצוא מידע מפורט על דרישות ההרשמה הכלליות עם פירוט שנוגע לציוני מינימום בתעודת הבגרות ולאופן שקלול ממוצע ציוני הבגרות; מועדי הבחינה הפסיכומטרית ומועדי בחינת אמי"ר/אמיר"ם לחלוקה לרמות בלימודי אנגלית או לקבלת פטור; חובת ידע בעברית; והציונים הנדרשים ממי שמבקש להתקבל ללא ציון פסיכומטרי. עליכם להיות מצוידים בציוני הבגרות שלכם כדי לבדוק את סיכויי קבלתכם ללימודים בכלל ולמסלולים ספציפיים בפרט.