Skip to main content
 

דרישות קבלה לתואר ראשון לבעלי תעודות בגרות חו"ל לתשפ"ד (2023-2024)

לימודי תואר ראשון בעברית

admission

 

ההרשמה ללימודים חל מיום ראשון, ז' בשבט תשפ"ג, 29/01/2023

טופס הרשמה (תשפ"ד) - תוכניות רגילות

טופס הרשמה (תשפ"ד) - תוכניות מיוחדות (חץ/יהלום/ינשופים/
חכ"ם/רום)

טופס פניה - קבלת תלמידים עם תעודות חו"ל

 

 

הקבלה לאוניברסיטה מתבצעת בתנאים הבאים: 

 1. עמידה בהצלחה בבחינת מיון בעברית  

 2. עמידה בהצלחה בבחינת מיון באנגלית 

 3. עמידה בתנאי הקבלה על פי אחד מערוצי הקבלה האפשריים:

 •  ערוץ קבלה לבוגרי מכינת עולים
 •  קבלה על סמך פסיכומטרי/SAT/ACT בלבד
 •  קבלה על סמך תעודת חו"ל בלבד
 •  קבלה על סמך שילוב של פסיכומטרי/SAT/ACT ותעודת חו"ל

שימו לב לטבלת המרות של SAT/ACT ותעודות חו"ל למטה

 

בכל שלב, ניתן ליצור קשר עם מדור עולים ורווחה בטופס פנייה או בטלפון 077-3643586


 

בחינות מיון

בחינת מיון בעברית

קבלה לאוניברסיטה מותנית בעמידה בבחינת מיון בעברית יע"ל של המכון הלאומי לבדיקה והערכה (NITE) עם ציון של 105 ומעלה.

 

הירשם ליע"ל

הירשם ליעל"נט

 

סף הקבלה הוא ציון 105, ויש צורך ללמוד קורסים נוספים במהלך הלימודים. הפטור מלימוד עברית על סמך בחינת יע"ל/יעל"נט הינו ציון 132 ומעלה.

 

מי פטור מלגשת לבחינת מיון בעברית לצורך קבלה (אך עשוי להידרש לבחינה פנימית דרך היחידה להבעה אקדמית ואולפן)?

 • בוגרי מכינה לעולים המוכרת על ידי אוניברסיטת בר-אילן (ברמה ה לפחות)
 • בוגרי מכינת 30+
 • בוגרי אולפן מוכר שקיבלו פטור מקורסי עברית
 • הנגשים לבחינה הירושלמית עם ציון 80 ומעלה
 • הנגשים לבחינה הפסיכומטרית בעברית

 

הערות:

ניתן להירשם ללימודים האקדמיים לפני מועד הבחינה - עם זאת, מעמדך כסטודנט מן המניין יהיה מותנה בכך שתיגש לבחינת המיון עד סוף יולי.

לעיתים, קורסי קיץ אינטנסיביים לשיפור רמת העברית אפשריים. לכל המעוניינים נא לשלוח מייל לכתובת [email protected]

בחינת מיון באנגלית

קבלה לאוניברסיטה מותנית בעמידה בבחינת מיון באנגלית אמי"ר/אמיר"ם של המרכז הארצי לבחינות והערכה (NITE) עם ציון 85 ומעלה.

** למעט: המחלקה לספרות ובלשנות אנגלית, שנדרש עבורו ציון 120 ומעלה, והמסלול של דימות רפואית, שנדרשת עבורה ציון 100 ומעלה.

 

הרשמה למבחן אמי"ר

הרשמה למבחן אמיר"ם


 

מבחנים אלטרנטיביים לאמי"ר/אמיר"ם:

 

שם מבחן

ציון מינימלי

TOEFL

70

IELTS

5.5

ACT

ציון ממוצע בין החלקים של הReading  וEnglish

 

31

 

SAT

ציון הEvidence-Based Reading and Writing (EBRW)

 

450

 

פסיכומטרי

חלק אנגלית

85

בלשנות\ספרות אנגלית = 120 

דימות רפואי = 100

 

הציון המינימלי בבחינות המיון באנגלית הם ציוני הסף לקבלה. כחלק מהדרישות להשלמת לימודי תואר ראשון, תידרשו ללמוד קורסים נוספים באנגלית.

 

בוגרי תיכון ממדינות דוברות אנגלית פטורים מבחינת מיון באנגלית

המרות של הSAT\ACT ותעודות חו"ל

המרת ציון SAT/ACT לציון פסיכומטרי

הערה חשובה:
ציוני בחינות פסיכומטרי\SAT\ACT יחשבו רק אם נשלח דרך הערוצים הרשמיים. 

צילומי מסך לא יחשבו רשמיים. 

 • ציוני SAT, דרך College Board​​​​ (קוד: 0967)
 • ציוני ACT, דרך ACT Board (קוד: 0967)
 • ציוני פסיכומטרי, אם לא נשלח בזמן הבחינה, דרך מאל"ו 

 

פסיכומטרי 

SAT 

ACT 

800 

1590 

36

780 

1540 

35

730 

1500 

34

720 

1460 

33 

715 

1430 

32

700 

1400 

31 

685 

1370 

30

670 

1340 

29

655 

1310 

28

640 

1280 

27

620 

1240 

26 

605 

1210 

25

590 

1180 

24

570 

1140 

23

555 

1110 

22

540 

1080 

21

520 

1040 

20

500 

1010 

19

 

ACT מתמטיקה 

 (1-36) 

SAT מתמטיקה  

(200-800) 

פסיכומטרי - חלק הכמותי

(0-150) 

30 

690-693-700 

130 

28 

660-666-670 

125 

27 

630-640-650 

120 

26 610-620 116
25 590-600 112.5

 

מומלץ לגשת לבחינה (SAT, ACT, או פסיכומטרית) לא יאוחר מאפריל - לאחר מכן, הקבלה מתבצעת על בסיס מקום פנוי! 

המרת תעודות חו"ל

להלן רשימת תעודות חו"ל (ממוצע) של המדינות הבאות שניתן להמיר לבגרות ישראלית (ממוצע).
מועמדים ממדינות שאינן מופיעות ברשימה הבאה חייבים להגיש מועמדות בליווי ציון SAT/ACT/פסיכומטרי:

אוסטרליה

איטליה

ארה"ב

גרמניה

דיפלומה בין לאומית (IB)

דרום אפריקה

הולנד

הממלכה המאוחדת

צרפת

קנדה

שוויץ

להלן ערוצי הקבלה האפשריים לאוניברסיטה לבעלי תעודות חו"ל:

ערוץ קבלה לבוגרי מכינת עולים

בוגרי מכינת עולים

ניתן לחשב סיכויי הקבלה במחשבון של אוניברסיטת בר-אילן

מסלולי לימוד המחייבים בפסיכומטרי - חלים גם על בוגרי מכינת עולים

 

הוראות מילוי הנתונים במחשבון:

"ציון בגרות משוקלל"  (ציון ממוצע בתעודת מכינה) **

"ציון בגרות במתמטיקה" (ציון מתמטיקה במכינה, ויח"ל)

"ציון בגרות באנגלית" (ציון אנגלית במכינה, ויח"ל) – לא רמת אנגלית. סטודנטים שקיבלו פטור באנגלית (4 או 5 יח"ל) ימלאו ציון של 95 עם 5 יח"ל

ציון בחינה פסיכומטרית

ציון כמותי בבחינה הפסיכומטרית

 

** הערה חשובה לגבי "ציון בגרות משוקלל":

 • בוגרי מכינה המסיימים קורס מתמטיקה עם 4 יח"ל מקבלים בונוס של 5 נק' ל"ציון בגרות משוקלל" במחשבון
 • בוגרי מכינה המסיימים קורס מתמטיקה עם 5 יח"ל מקבלים בונוס של 10 נק' ל"ציון בגרות משוקלל" במחשבון

 

בכל שלב, ניתן ליצור קשר עם מדור עולים ורווחה ולקבוע פגישה: [email protected]

ערוץ קבלה על סמך פסיכומטרי/SAT/ACT בלבד

חובה להציג תעודת סיום תיכון/דיפלומה

טבלה
תנאי הקבלה רשומים כציוני פסיכומטרי לפני המרה. ניתן להמיר ציוני SAT / ACT לציוני פסיכומטרי בטבלת ההמרה למעלה.

פקולטה

מחלקה/תוכנית

ציון פסיכומטרי

ציון כמותי בפסיכומטרי

דרישות נוספות

מדעי החיים

ביוטכנולוגיה

580

120


SAT math = 640

לבוגרי מכינת עולים: מתמטיקה 4 יח"ל בציון 80\5 יח"ל ציון 64

ביולוגיה חישובית

650

130

 

SAT math = 693

מדעי החיים

580

120

 

SAT math = 640

דו-ראשי עם פסיכולוגיה, כימיה, פיזיקה, מדעי המוח – קבלה לשתי המחלקות

אופטומטריה 580

120

 

SAT math = 640

+ ראיון אישי במחלקה 

הנדסה

הנדסת חשמל

 

 

 

 

 

 

 

 

הנדסת מחשבים

 

הנדסת נתונים

 

הנדסת תעשייה ומערכות מידע

650

(דו-חוגי עם מתמטיקה ופיזיקה, ובמגמת הנדסה קוונטית = 680)

 

 

650

 

 

650

 

650

130

 

SAT math = 693

(לכל התוכניות)

מכינת קיץ לחסרי רקע מתאים לכל התוכניות

 

(קבלה בכל התוכניות אינה אוטומטיות) 

 

 

מדעי החברה

כלכלה 500

120

 

SAT math = 640

ACT math = 27

עבודה סוציאלית 580 + ראיון אישי במחלקה

פסיכולוגיה חד חוגי

פסיכולוגיה דו חוגי

 

680

 

630

 

 

ישנה אפשרות גם להתקבל ע"ס ציון מתמטיקה בלבד:

Admission is also possible based solely on math scores:

חד-חוגי

פסיכומטרי (כמותי) = 127.5

SAT math = 680

ACT math = 29

 

 

דו-חוגי:

פסיכומטרי (כמותי) = 120

SAT math = 630

ACT math = 27

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה 580

מדעי החברה ובריאות

 

מסלול פרט

ניהול משאבי אנוש

דימות רפואי

 

 

 

580

580

 

580

 

 

 

 

 

 

120

 

 

 

 

+ ראיון אישי

+ראיון אישי

 

+ ראיון אישי + (ציון בחינת מיון אנגלית = 100)

ב.א. רב-תחומי מדעי החברה

 

מגמת בנקאות ומימון

 

מגמת מדעי ההייטק

 

 במגמת ניהול מערכות בריאות

 

 

 

450

 

 

450

 

 

550

 

 

 

100

 

 

100

קרימינולוגיה 580
גיאוגרפיה וסביבה 550
תקשורת 600

רב-תחומי מדעי החברה (תוכניות מובנות)

 

ב.א. רב-תחומי (זרועות הבטחון)

500 חץ\יהלום\ינשופים\חכם\רום צופן \ ניצבים \ מגן \ משאבי אנוש

מדעי המדינה

560

ניהול טכנולוגיה / ניהול לוגיסטיקה

600

מדעי הרוח

היסטוריה כללית 550
מוזיקה 500 + מבחן כניסה
פילוסופיה כללית 500
רב תחומי מדעי הרוח

500

ספרות משווה

550

לימודי מידע / לימודי מידע במגמת טכנולוגיות אינטרנט

600

לימודים קלאסיים

550

תרבות צרפת

500

ספרות אנגלית

600

 

SAT = 1200

ACT = 57 (Reading + English)

SAT = ציון EBRW של 650 ומעלה

בלשנות אנגלית

620

 

SAT = 1250

ACT = 25

SAT = ציון 600 ומעלה ב-ERW וציון 600 ומעלה ב-Math 

ACT = ציון 22 ומעלה ב-ELA וציון 23 ומעלה ב-STEM

מדעים מדויקיים

פיזיקה (לא אוטומטי)

600

125

 

SAT math = 666

לחסרי רקע במדעים בלימודים קודמים - מכינת קיץ בפיזיקה 

כימיה (לא אוטומטי)

580

120 

 

SAT math = 640

+ לימודים קודמים במקצוע מדעי נוסף 

מדעי המחשב

690

130 

 

SAT math = 693

בוגרי מכינת עולים - לא אוטומטי, צריך לעבור ועדת חריגים
מתמטיקה (לא אוטומטי) 630 130

מדעי היהדות

לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה 550
תנ"ך 500
תלמוד 500
תושב"ע 500
תולדות ישראל 500
לשון עברית 500
ספרות עם ישראל 500
מחשבת ישראל

500

אומנות יהודית 500

רב-תחומי במדעי היהדות

500

לימודי המזרח-התיכון

550

מדעי המוח

מדעי המוח

685

125

 

SAT math = 666

חינוך

חינוך כללי 560 + ראיון אישי במחלקה

ייעוץ חינוכי

 

חינוך מיוחד

 

מנהיגות וניהול מערכות חינוך

580

 

580

 

580

+ ראיון אישי במחלקה

משפטים

משפטים 720 + ועדת קבלה

ערוץ קבלה על סמך תעודת חו"ל בלבד

מחלקות לא מופיעות בטבלה - קבלה על בסיס ממוצע בגרות אינה אפשרית, ועל המעומדים להגיש מעומדות עם ציון SAT\ACT\פסיכומטרי

טבלה

מחלקה

מינימום ממוצע בגרות ישראלית (לאחר המרה)

דרישות / הערות נוספות

אומנות יהודית

80

בעלי 4 קורסים באמנות בגליון הציונים בציון 85 או B תישקל מועמדותם בחיוב גם אם לא עמדו בתנאים קבלה האחרים

 חינוך כללי

96

+ ראיון אישי

חינוך מיוחד

98

+ ראיון אישי

 ייעוץ חינוכי

98

+ ראיון אישי

מנהיגות וניהול מערכות חינוך

98

+ ראיון אישי

תקשורת

98

ספרות אנגלית

98

סטודנטים ממדינה שאינה דוברת אנגלית:
ציון בחינת מיון באנגלית = 120

TOEFL = 90

IELTS = 6.5

 

+ Letter of intent

בלשנות אנגלית

98

סטודנטים ממדינה שאינה דוברת אנגלית: ציון בחינת מיון באנגלית = 120
TOEFL = 90
IELTS = 6.5

גאוגרפיה וסביבה

95

החוג המשולב במדעי החברה (מסלול פרט)

98

החוג המשולב במדעי החברה (ניהול משאבי אנוש)

103

החוג הרב-תחומי במדעי היהדות

90

 

תואר ראשון רב-תחומי במדעי החברה (זרועות הבטחון)

82

תנאי קבלה 

היסטוריה כללית

95

תרבות צרפת

90

לימודי ארץ ישראל וארכיאולוגיה

90

לבעלי תעודת מורה דרך/תו תקן = ממוצע בגרות 85

לימודי מזרח-התיכון

90

לימודי מידע

 

לימודי מידע במגמת טכנולוגיות אינטרנט

95

לימודים קלאסיים

90

מועמדים בעלי ממוצע בגרות גבוה יכולים לקבל פטור מבחינת הפסיכומטרי לפי החלטת ראש המחלקה

לשון עברית

90

מדעי המדינה

98

מוזיקה

90

+ בחינת כניסה

מחשבת ישראל

90

מתמטיקה (לא אוטומטי)

100

נדרשת בדיקת מחלקה + תנאים מוקדמים במתמטיקה

ניהול לוגיסטיקה \

ניהול טכנולוגיה

100

סוציולוגיה ואנתרופולוגיה

98

ספרות משווה

90

ספרות עם ישראל

90

פילוסופיה כללית

90

פיזיקה (לא אוטומטי)

חסרי רקע בפיזיקה מחויבים במכינת קיץ

נדרשת בדיקה מחלקתית

+ תנאים מוקדמים במתמטיקה ופיזיקה

קרימינולוגיה

98

תולדות ישראל

90

תורה שבעל פה (תושב"ע)

90

תלמוד

90

תנ"ך

90

רב-תחומי במדעי החברה (תוכניות מובנות)

 

חץ

יהלום

ינשופים

חכם

רום

 

 

 

82

84

82

85

87

 

רב-תחומי במדעי הרוח 89
רב-תחומי במדעי היהדות 90
רב-תחומי במדעי היהדות (תוכנית כרמים) 109 לבעלי ציון 650 בפסיכומטרי = ממוצע בגרות 100
רב-תחומי במדעי החברה (מגמת ניהול מערכות בריאות) 95
רב-תחומי במדעי החברה (מגמת מדעי ההיי-טק) 95
רב-תחומי במדעי החברה (מגמת בנקאות ומימון) 87

ערוץ קבלה על סמך חישוב משולב של הפסיכומטרי ותעודת חו"ל

שילוב של פסיכומטרי ותעודת חו"ל

באם אינך יכול להתקבל על בסיס תעודת חו"ל בלבד, או פסיכומטרי בלבד, נוכל לדון בבקשתך באופן אינדיווידואלי ופרטני, לאחר ביצוע ההרשמה ללימודים בלבד.

ניתן לראות מידע על תוכניות הלימוד בקטלוג תוכניות