Skip to main content

דרישות קבלה לתואר ראשון

הלימודים לתואר ראשון הם שלב חשוב בהשכלתכם, שלב שבעזרתו תוכלו לבסס את המשך הקריירה והחיים המקצועיים שלכם. מלבד הידע שתרכשו באוניברסיטה, תלמדו לפתח גם חשיבה יצירתית ויכולת למידה עצמאית, תגיעו להבנה מעמיקה של רעיונות ותרכשו מיומנויות וכלים שיאפשרו לכם להתמודד עם אתגרים מגוונים. 

איך מתקבלים לאוניברסיטה?

ראשית בדקו את סיכויי הקבלה שלכם לתואר במחשבון

לקראת הבדיקה כדאי להכין מראש את ממוצע ציוני הבגרות והציון הפסיכומטרי.

תנאי הקבלה לאוניברסיטה מתבססים בדרך כלל על ציוני תעודת הבגרות ובחינת הפסיכומטרי. לכל תוכנית לימוד יש קריטריונים משלה לקבלה ללימודים ובנוסף יש מספר דרישות קבלה כלליות המהוות בסיס ידע הכרחי לקראת הלימודים האקדמיים. 

במקרים מסוימים ניתן להתקבל לתוכניות לימודים ללא הבחינה הפסיכומטרית, וכן יש תנאי קבלה מיוחדים לנשים וגברים המשרתים במילואים, אנשי כוחות הביטחון, מעל גיל 40 ועוד.  

תנאי קבלה כלליים

בגרות מלאה

כדי להתקבל לאוניברסיטת בר-אילן נדרשת תעודת בגרות מלאה, בהיקף של 20 יחידות לפחות, הכוללת את כל מקצועות החובה של משרד החינוך כמפורט לעיל:  

 • אנגלית בהיקף של 4 או 5 יחידות בציון עובר (55)
 • מתמטיקה בהיקף של 3 יחידות ומעלה
 • מקצוע נוסף בהיקף של 5 יחידות או מקצוע מוגבר
 • מקצוע כללי נוסף אחד לפחות ברמה של 2 יחידות או יותר

האוניברסיטה מקבלת את ציוני הבגרות של הנבחנים ממחזור 1990 ואילך ישירות ממשרד החינוך, לכן מועמדים אלו אינם צריכים לשלוח אלינו את תעודות הבגרות.

שיטת חישוב ממוצע בגרות ומקצועות המקבלים בונוס

בחינה פסיכומטרית

מבחן הכניסה הפסיכומטרי נערך על-ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל"ו). ההרשמה למבחן נעשית בנפרד ואינה תלויה בהרשמה לאוניברסיטה.
מועמד שנבחן במספר בחינות, הציון שיחושב לצורך הקבלה הינו הגבוה ביותר.

מועדי המבחן הפסיכומטרי מפורסמים באתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות והערכה.
מומלץ להיבחן בבחינה הפסיכומטרית לא יאוחר ממועד אפריל. לאחר מועד זה האפשרות להתקבל ללימודים תהיה על בסיס מקום פנוי במחלקה.


 

מועדי הבחינה הפסיכומטרית

סיום ההרשמה

שפות הבחינה

אביב 17-18.4.24 (ט'-י' ניסן תשפ״ד)

19.2.24 (י' באדר א' תשפ"ד)

עברית, ערבית, רוסית, משולב/אנגלית , צרפתית

קיץ 4.7.24 (כ"ח סיון תשפ״ד)

15.5.24 (ז' באייר תשפ"ד)

עברית, ערבית, רוסית, משולב/אנגלית , צרפתית

סתיו 2-3.9.24 (כ"ט-ל' אב תשפ״ד)

10.7.24 (ד' תמוז תשפ"ד)

עברית, ערבית

חובת השפה האנגלית

בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי או אמיר"ם נדרש ציון 85 ומעלה (למעט במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית ששם נדרש 120 לפחות ובתוכנית דימות רפואי ששם נדרש 100 לפחות).
 

בחינת אמיר"ם

בחינת אמיר"ם היא בחינת ידע ממוחשבת באנגלית, המשמשת לקביעת רמת האנגלית של המועמד. היא מיועדת למועמדים חדשים שחסר להם ציון באנגלית לצורך קבלה ללימודים ולסטודנטים פעילים המעוניינים לשפר את רמת האנגלית .מבנה הבחינה זהה לפרקי האנגלית בבחינה הפסיכומטרית ולשאלות בבחינת אמי"ר.

בחינה זו מתקיימת במרכז בחינות של המרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל"ו) בתל אביב, ירושלים, חיפה או באר שבע. פרטים והרשמה ניתן למצוא באתר.

בין בחינה לבחינה יש להמתין 35 יום לפחות.

חובת ידע בעברית

תנאי נוסף לקבלה לאוניברסיטה הוא ידיעת השפה העברית. מועמדים בעלי תעודת בגרות זרה, או שנבחנו במבחן פסיכומטרי בשפה זרה, יצטרכו לבצע בחינת ידע בעברית (יע"ל) של המרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל"ו), לצורך בדיקת השליטה בעברית ושיבוץ בקורסים ללימוד השפה על פי רמתם. לפרטים לחץ כאן

הציון הנדרש לצורך קבלה ללימודי התואר הראשון הוא 105 (למעט בתוכניות הלימוד אנגלית בלשנות חד חוגי, אנגלית ספרות חד חוגי וצרפתית חד חוגי הנלמד בשפה הצרפתית ופטור מיע"ל). במחלקות דימות רפואי, פסיכולוגיה - חד חוגי ועבודה סוציאלית נדרש ציון 120 ומעלה.

מועמדים שנבחנו במספר בחינות, הציון שיחושב לצורך הקבלה הינו הגבוה ביותר.

פטורים מבחינת יע"ל:

 • מועמדים בעלי תעודת בגרות ישראלית ששפת ההוראה בתיכון שלמדו היא עברית.
 • מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית.

חייבים בבחינת יע"ל:

 • מועמדים בעלי תעודת בגרות ישראלית ששפת ההוראה בתיכון שלמדו אינה עברית.
 • מועמדים שתעודת הבגרות שלהם אינה ישראלית.

  מועמדים שלמדו בתיכון בשפה שאינה עברית וניגשו לבחינה הפסיכומטרית בעברית - פטורים ממבחן יע"ל כתנאי לקבלה לאוניברסיטה, אבל צריכים להוציא פטור בהבעה עברית על פי אחת מהאפשרויות הבאות:
 • ללמוד בקורס "כתיבה אקדמית" של היחידה להבעה אקדמית ואולפן.
 • לבצע מבחן פטור "שפה שנייה" אשר מיועד לסטודנטים העולים החדשים והחברה הערבית והדרוזית. לפרטים נוספים, ניתן לפנות ליחידה להבעה אקדמית ואולפן: [email protected]

  כל הסטודנטים באוניברסיטה נדרשים להגיע לרמת פטור בהבעה עברית על סמך ציוני הבגרות בעברית, מבחן יע״ל, או קורס הבעה עברית, ולקבל אישור על הפטור מהיחידה להבעה עברית ואולפן.  פרטים באתר היחידה. הפטור הוא תנאי לקבלת תואר ראשון מאוניברסיטת בר-אילן.

  מועמדים בעלי ציון בעברית של 84-104, יוכלו להירשם לקורסי קיץ מרוכזים בכדי להעלות את רמת העברית. ציון 80 בסיום הקורס יהווה תחליף לסף הנדרש בבחינת יע"ל (ציון 105). מועמדים שיעמדו בכל דרישות הקבלה יתקבלו, למעט מועמדים למדעי המחשב, שם הקבלה תהיה על בסיס מקום פנוי. פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 25 מועמדים לקורס.
 • לייעוץ בשפה הערבית ניתן לפנות למר רפעת סווידאן, טלפון 052-3336383.

  המעוניינים ברישום לקורס קיץ - יפתחו פניה תחילה במדור תוכניות לימודים ומעקב לשמיעה חופשית ואז ימשיכו בהרשמה ביחידה להבעה אקדמית ואולפן. יש לפנות במייל לכתובת היחידה  [email protected]

לרישום לתואר ראשון

 • כדאי להקדים ולהירשם שכן לכל מחלקה קיימת מכסה מקסימלית של מתקבלים. 
 • האוניברסיטה תשקול לקבל מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה של תוכנית הלימודים, אך קרובים אליהם (עד 10% מהסטודנטים בכל תוכנית), על בסיס הערכה חלופית של סיכויי ההצלחה בלימודים, כגון: ניסיון תעסוקתי בתחום, קורסים לא אקדמיים או ריאיון אישי.
 • האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במידע המפורסם באתריה. מומלץ להתעדכן בפרסומים מעת לעת.