Skip to main content

דרישות קבלה לתואר ראשון

לימודי תואר ראשון הם היסוד המרכזי לבניית העתיד המקצועי והאישי שלכם. מלבד הידע שתרכשו, תוכלו לפתח גם חשיבה יצירתית, יכולת למידה עצמאית, הבנה מעמיקה של רעיונות וכלים שיאפשרו לכם להתמודד עם אתגרים מגוונים. 

איך מתקבלים לאוניברסיטה?

 • ראשית בדקו את סיכויי הקבלה שלכם לתואר במחשבון
 • קחו בחשבון כי לכל מחלקה קיימת מכסה מקסימלית של מתקבלים ולכן כדאי להקדים ולהירשם. 
 • האוניברסיטה תשקול לקבל מועמדים שאינם עומדים בתנאי הקבלה של תוכנית הלימודים, אך קרובים אליהם (עד 10% מהסטודנטים בכל תוכנית), על בסיס הערכה חלופית של סיכויי ההצלחה בלימודים, כגון: ניסיון תעסוקתי בתחום, קורסים לא אקדמיים או ריאיון אישי.

בנוסף לתנאי הקבלה הייחודיים לכל תוכנית לימודים, יש גם תנאי קבלה כלליים

בגרות מלאה

כדי להתקבל לאוניברסיטת בר-אילן נדרשת תעודת בגרות מלאה, בהיקף של 20 יחידות לפחות, הכוללת את כל מקצועות החובה של משרד החינוך כמפורט לעיל:  

 • אנגלית בהיקף של 4 או 5 יחידות בציון עובר (55)
 • מתמטיקה בהיקף של 3 יחידות ומעלה
 • מקצוע נוסף בהיקף של 5 יחידות או מקצוע מוגבר
 • מקצוע כללי נוסף אחד לפחות ברמה של 2 יחידות או יותר

האוניברסיטה מקבלת את ציוני הבגרות של הנבחנים ממחזור 1990 ואילך ישירות ממשרד החינוך, לכן מועמדים אלו אינם צריכים לשלוח אלינו את תעודות הבגרות.

שיטת חישוב ממוצע בגרות ומקצועות המקבלים בונוס

בחינה פסיכומטרית

מבחן הכניסה הפסיכומטרי נערך על-ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל"ו). ההרשמה למבחן נעשית בנפרד ואינה תלויה בהרשמה לאוניברסיטה.
מועמד שנבחן במספר בחינות, הציון שיחושב לצורך הקבלה הינו הגבוה ביותר.

מועדי המבחן הפסיכומטרי מפורסמים באתר האינטרנט של המרכז הארצי לבחינות והערכה.
מומלץ להיבחן בבחינה הפסיכומטרית לא יאוחר ממועד אפריל. לאחר מועד זה האפשרות להתקבל ללימודים תהיה על בסיס מקום פנוי במחלקה.


 

מועדי הבחינה הפסיכומטרית

סיום ההרשמה

שפות הבחינה

אביב 17-18.4.24 (ט'-י' ניסן תשפ״ד)

19.2.24 (י' באדר א' תשפ"ד)

עברית, ערבית, רוסית, משולב/אנגלית , צרפתית

קיץ 4.7.24 (כ"ח סיון תשפ״ד)

15.5.24 (ז' באייר תשפ"ד)

עברית, ערבית, רוסית, משולב/אנגלית , צרפתית

סתיו 2-3.9.24 (כ"ט-ל' אב תשפ״ד)

10.7.24 (ד' תמוז תשפ"ד)

עברית, ערבית

חובת השפה האנגלית

בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי או אמיר"ם נדרש ציון 85 ומעלה (למעט במחלקה לבלשנות וספרות אנגלית ששם נדרש 120 לפחות ובתוכנית דימות רפואי ששם נדרש 100 לפחות).
 

בחינת אמיר"ם

בחינת אמיר"ם היא בחינת ידע ממוחשבת באנגלית, המשמשת לקביעת רמת האנגלית של המועמד. היא מיועדת למועמדים חדשים שחסר להם ציון באנגלית לצורך קבלה ללימודים ולסטודנטים פעילים המעוניינים לשפר את רמת האנגלית .מבנה הבחינה זהה לפרקי האנגלית בבחינה הפסיכומטרית ולשאלות בבחינת אמי"ר.

בחינה זו מתקיימת במרכז בחינות של המרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל"ו) בתל אביב, ירושלים, חיפה או באר שבע. פרטים והרשמה ניתן למצוא באתר.

בין בחינה לבחינה יש להמתין 35 יום לפחות.

חובת ידע בעברית

תנאי נוסף לקבלה לאוניברסיטה הוא ידיעת השפה העברית. מועמדים בעלי תעודת בגרות זרה, או שנבחנו במבחן פסיכומטרי בשפה זרה, יצטרכו לבצע בחינת ידע בעברית (יע"ל) של המרכז הארצי לבחינות והערכה (מאל"ו), לצורך בדיקת השליטה בעברית ושיבוץ בקורסים ללימוד השפה על פי רמתם. לפרטים לחץ כאן

הציון הנדרש לצורך קבלה ללימודי התואר הראשון הוא 105 (למעט בתוכניות הלימוד אנגלית בלשנות חד חוגי, אנגלית ספרות חד חוגי וצרפתית חד חוגי הנלמד בשפה הצרפתית ופטור מיע"ל). במחלקות דימות רפואי, פסיכולוגיה - חד חוגי ועבודה סוציאלית נדרש ציון 120 ומעלה.

מועמדים שנבחנו במספר בחינות, הציון שיחושב לצורך הקבלה הינו הגבוה ביותר.

פטורים מבחינת יע"ל:

 • מועמדים בעלי תעודת בגרות ישראלית ששפת ההוראה בתיכון שלמדו היא עברית.
 • מועמדים שנבחנו בבחינה הפסיכומטרית בשפה העברית.

חייבים בבחינת יע"ל:

 • מועמדים בעלי תעודת בגרות ישראלית ששפת ההוראה בתיכון שלמדו אינה עברית.
 • מועמדים שתעודת הבגרות שלהם אינה ישראלית.

  מועמדים שלמדו בתיכון בשפה שאינה עברית וניגשו לבחינה הפסיכומטרית בעברית - פטורים ממבחן יע"ל כתנאי לקבלה לאוניברסיטה, אבל צריכים להוציא פטור בהבעה עברית על פי אחת מהאפשרויות הבאות:
 • ללמוד בקורס "כתיבה אקדמית" של היחידה להבעה אקדמית ואולפן.
 • לבצע מבחן פטור "שפה שנייה" אשר מיועד לסטודנטים העולים החדשים והחברה הערבית והדרוזית. לפרטים נוספים, ניתן לפנות ליחידה להבעה אקדמית ואולפן: [email protected]

  כל הסטודנטים באוניברסיטה נדרשים להגיע לרמת פטור בהבעה עברית על סמך ציוני הבגרות בעברית, מבחן יע״ל, או קורס הבעה עברית, ולקבל אישור על הפטור מהיחידה להבעה עברית ואולפן.  פרטים באתר היחידה. הפטור הוא תנאי לקבלת תואר ראשון מאוניברסיטת בר-אילן.

  מועמדים בעלי ציון בעברית של 84-104, יוכלו להירשם לקורסי קיץ מרוכזים בכדי להעלות את רמת העברית. ציון 80 בסיום הקורס יהווה תחליף לסף הנדרש בבחינת יע"ל (ציון 105). מועמדים שיעמדו בכל דרישות הקבלה יתקבלו, למעט מועמדים למדעי המחשב, שם הקבלה תהיה על בסיס מקום פנוי. פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 25 מועמדים לקורס.
 • לייעוץ בשפה הערבית ניתן לפנות למר רפעת סווידאן, טלפון 052-3336383.

  המעוניינים ברישום לקורס קיץ - יפתחו פניה תחילה במדור תוכניות לימודים ומעקב לשמיעה חופשית ואז ימשיכו בהרשמה ביחידה להבעה אקדמית ואולפן. יש לפנות במייל לכתובת היחידה  [email protected]

ערוצי קבלה נוספים

מכינות אוניברסיטאיות

קבלה על סמך מכינות אוניברסיטאיות המחליפות תעודת בגרות או ציוני בגרות

קבלה לבוגרי החינוך החרדי

בוגרי מוסדות לימוד חרדים זכאים להקלות והתאמות בתנאי הקבלה לאוניברסיטה במספר מסלולי לימוד. כמו כן, במהלך הלימודים מקבלים הסטודנטים ליווי אקדמי ומעטפת תמיכה שמטרתה לקדם ולסייע להם עד סיום התואר. לפרטים נוספים 

העדפה מתקנת

באוניברסיטה קיימים מסלולי קבלה למועמדים מהפריפריה ומאוכלוסיות מגוונות ולמועמדים המתמודדים עם מוגבלות. לפרטים נוספים 

תוכנית פוירשטיין באקדמיה

תכנית זו מציעה למועמדים מהפריפריה ולמועמדים יוצאי אתיופיה בעלי יכולות לימודיות גבוהות לעבור מבחן מיון כאלטרנטיבה למבחן הפסיכומטרי. מבחן המיון משמש כלי לניבוי פוטנציאל הלמידה של המועמד. והמלצתו מהווה אישור קבלה למחלקות וחוגי לימוד מבוקשים. סטודנטים המתקבלים ללימודים במסגרת זו זכאים לליווי אישי ולמעטפת תמיכה מורחבת במהלך כל התואר. לפרטים נוספים 

תוכנית אקדמית לנוער מצטיין במתמטיקהפיזיקה, הנדסה, כימיה ומדעי המחשב.
התוכנית האקדמית מהווה מסגרת לימודים לתואר ראשון ומיועדת לתלמידים העוברים את בחינת הבגרות במתמטיקה ברמת 5 יחידות לימוד בכתה י'. התוכנית מתקיימת בשיתוף פעולה עם המרכז הישראלי לקידום מדעי המתמטיקה.  לפרטים נוספים 

תוכנית מול"א לתלמידי תיכון

תוכנית מול"א של היחידה למעורבות חברתית מאפשרת לתלמידי תיכון בעלי מוטיבציה לימודית גבוהה וסקרנות אינטלקטואלית לצבור נקודות זכות אקדמיות לקראת תואר ראשון במקביל ללימודיהם התיכוניים. לפרטים נוספים 

קבלה על בסיס זכאות לבגרות למועמדים בגיל 40 ומעלה

מועמדים בני 40 ומעלה יכולים להתקבל בתנאים מיוחדים לתוכניות הבאות:

לתוכניות הלימוד ודרישות הקבלה

דרישות קבלה נוספות:

 • ציון 85 ומעלה בפרק האנגלית במבחן הפסיכומטרי או אמיר"ם (למעט המחלקה לבלשנות וספרות אנגלית, שבה נדרש ציון 120 ומעלה).
 • מועמדים המחויבים בבחינת ידע בעברית (יע"ל) של המרכז הארצי לבחינות והערכה, יתקבלו בעלי ציון של 105 ומעלה (למעט בתכניות הלימוד אנגלית בלשנות חד חוגי, אנגלית ספרות חד חוגי וצרפתית חד חוגי הנלמד בשפה הצרפתית ששם פטור מיע"ל).
  במחלקות דימות רפואי, פסיכולוגיה חד חוגי ועבודה סוציאלית נדרש ציון 120 ומעלה.

המועמדים המחויבים בבחינת יע"ל:
בעלי תעודת בגרות ישראלית ששפת ההוראה בתיכון שבו למדו אינה עברית.
מועמדים שתעודת הבגרות שלהם אינה ישראלית.

מועמדים בעלי ציון בעברית של 84-104, יוכלו להירשם לקורסי קיץ מרוכזים שנועדו להעלות את רמת העברית. ציון 80 בסיום הקורס יהווה תחליף לסף הנדרש בבחינת יע"ל (ציון 105). מועמדים שיעמדו בכל דרישות הקבלה–יתקבלו, למעט מועמדים למדעי המחשב ששם הקבלה תהיה על בסיס מקום פנוי. לייעוץ בשפה הערבית ניתן לפנות למר רפעת סווידאן, טלפון 0523336383. פתיחת הקורס מותנית בהרשמה של 25 מועמדים לקורס. יש לפתוח פנייה במדור תוכניות לימודים ומעקב לשמיעה חופשית ואז לפנות להמשך הרשמה ליחידה להבעה אקדמית ואולפן. יש לפנות במייל לכתובת היחידה  [email protected].

מסלול קבלה מיוחד למשרתי מילואים, אנשי קבע וזרועות הביטחון

מסלול קבלה מיוחד לתואר ראשון ללא ציון פסיכומטרי לשנת תשפ"ה לאנשי ונשות מילואים, משרתי קבע וזרועות הביטחון:

 • הזכאות תינתן למועמדים ללימודים אשר שירתו במילואים 60 יום ומעלה בשנת 2023 (החל מה-7.10.23) או אלו ששירתו למעלה מ-28 יום בשנת 2024 (החל מה-1.1.24), וכן למשרתי צבא קבע וזרועות הביטחון אשר שירתו בשנת 2024 בהיקף חריג בשל המלחמה.
 • ההרשמה למסלול זה תיסגר לאחר שיתמלאו המכסות של מתקבלים חריגים מכל הסוגים, או ב-1.7.24, לפי המוקדם מביניהם.
 • הקבלה תהיה על בסיס ציוני הבגרות בלבד בהתאם למצוין בטבלה למטה ובנוסף עמידה בדרישות הקבלה האוניברסיטאיות עד ל- 1.7.24 (חובת השפה האנגליתחובת ידע בעברית).
 • אנשי ונשות מילואים ששירתו את מספר הימים המינימלי הנדרש, כפי שפורט לעיל, יציגו אישור המעיד על תקופת השירות. אנשי ונשות קבע וזרועות הביטחון יציגו אישור של קצין בדרגת רס"ן ומעלה (או שווה ערך) שמעיד כי שירתו בהיקף חריג במהלך 2024 בשל המלחמה.

לפרטים נוספים

לרישום לתואר ראשון

 • האוניברסיטה שומרת לעצמה את הזכות לערוך שינויים במידע המפורסם באתריה. מומלץ להתעדכן בפרסומים מעת לעת.