Skip to main content
 

תוכנית ראשונים

השכלה אקדמית מותאמת לבוגרי ובוגרות מוסדות חינוך חרדיים

בוגרי מוסדות לימוד חרדים זכאים להקלות והתאמות בתנאי הקבלה לאוניברסיטה במספר מסלולי לימוד, המפורטים בהמשך. כמו כן, במהלך הלימודים יקבלו הסטודנטים והסטודנטיות ליווי אקדמי ומעטפת תמיכה שמטרתה לקדם אותם בלימודים ולסייע להם להשלים את התואר.

עם בוגרי מוסדות לימוד חרדים נמנים כל מי שעונים על הקריטריונים שנקבעו על ידי המועצה להשכלה גבוהה. בנוסף, יש לבדוק האם מוסד הלימודים שבו למדתם נמצא בפיקוח חרדי

מעטפת התמיכה לבוגרי מוסדות לימוד חרדים כוללת בין היתר:

שיעורי עזר/ תגבורים/ חונכות, סיוע בלימודי אנגלית – בקבוצות קטנות ולפי רמות, סיוע במימון אבחונים, סיוע פסיכולוגי, סדנאות תרבותיות להשתלבות באקדמיה, מעטפת חברתית וסדנאות תעסוקה וקריירה.

דרישות קבלה לאוניברסיטה:

 • חובת השפה האנגלית - ציון מיון באנגלית 85 במבחן אמי"ר או אמיר"ם או בפרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית (למעט אם רשום אחרת).
 • אנגלית ברמת 4 יח"ל לפחות. בעלי בגרות או מבחן סאלד באנגלית ברמת 3 יח"ל יכולים להשלים את היחידה הנוספת באמצעות מכינת מעבר.
 • תעודת בגרות או מכינה או תעודות כיתה י"א, י"ב + ציוני סאלד (חוצים).

מועמדים שאין ברשותם תעודת בגרות או שלא עברו מכינה וכן למי שעברו מבחן סאלד, ממוצע הציונים לצורך קבלה ללימודים יחושב ע"פ הציונים במקצועות הבאים:

תנ"ך - 5 יח"ל

יהדות - 5 יח"ל

היסטוריה - 2 יח"ל

הבעה - 2 יח"ל

מתמטיקה - 3 יח"ל

אנגלית - 3 יח"ל

תנאי קבלה למחלקות

אומנות יהודית

זכאות לבגרות בממוצע 85 או ממוצע מבחני סאלד+תעודות כיתה י"א, י"ב בציון 85 ומעלה או ציונים במכינה האוניברסיטאית בממוצע 85 לפחות.

אופטומטריה
 • זכאות לבגרות בממוצע 85 או ממוצע מבחני סאלד+תעודות כיתה י"א, י"ב בציון 85 ומעלה.
 • השתתפות במכינה אוניברסיטאית קדם אקדמית ריענון במתמטיקה
 • מבחן פסיכומטרי/מימד – בציון 500 ומעלה
 • ראיון אישי
בלשנות וספרות אנגלית
 • זכאות לבגרות בממוצע 85 או ממוצע מבחני סאלד+תעודות כיתה י"א, י"ב בציון 85 ומעלה או ציונים במכינה האוניברסיטאית בממוצע 85 לפחות. כמו כן, מינימום ציון 90 באנגלית בתעודה.
 • ציון מיון באנגלית 120.
 • בחינת כניסה מחלקתית.
דימות רפואי
 • זכאות לבגרות בממוצע 85 או ממוצע מבחני סאלד+תעודות כיתה י"א, י"ב בציון 85 ומעלה או ציונים במכינה האוניברסיטאית למדעי הטבע בממוצע 85 לפחות.
 • מבחן פסיכומטרי/מימד – בציון 530 ומעלה.
 • ריאיון אישי.
היסטוריה כללית

זכאות לבגרות בממוצע 85 או ממוצע מבחני סאלד+תעודות כיתה י"א, י"ב בציון 85 ומעלה או ציונים במכינה האוניברסיטאית בממוצע 85 לפחות.

חוג משולב מדעי החברה במגמת פרט
 • זכאות לבגרות בממוצע 85 או ממוצע מבחני סאלד+תעודות כיתה י"א, י"ב בציון 85 ומעלה או ציונים במכינה האוניברסיטאית למדעי החברה בממוצע 85 לפחות.
 • מבחן פסיכומטרי/מימד – בציון 530 ומעלה.
 • ריאיון אישי.
כימיה
 • זכאות לבגרות בממוצע 85 או ממוצע מבחני סאלד+תעודות כיתה י"א, י"ב בציון 85 ומעלה.
 • השתתפות במכינה אוניברסיטאית קדם אקדמית ריענון במתמטיקה
 • מבחן פסיכומטרי/מימד – בציון 500 ומעלה
 • ראיון אישי
כלכלה

להלן שני אפיקי קבלה:

 • זכאות לבגרות בממוצע 100 או ממוצע מבחני סאלד+תעודות כיתה י"א, י"ב בציון 100 ומעלה או ממוצע 100 לפחות במכינה האוניברסיטאית קדם אקדמית ייעודית. בנוסף נדרשת עמידה במתמטיקה ברמה של 4 יח"ל בציון 85 לפחות או 5 יח"ל בציון 70 לפחות.
 • ציון כמותי במבחן פסיכומטרי/מימ"ד - 110 ומעלה
לימודי ארץ ישראל וארכאולוגיה

זכאות לבגרות בממוצע 85 או ממוצע מבחני סאלד+תעודות כיתה י"א, י"ב בציון 85 ומעלה או ציונים במכינה האוניברסיטאית בממוצע 85 לפחות.

לימודי מידע

זכאות לבגרות בממוצע 95 או ממוצע מבחני סאלד+תעודות כיתה י"א, י"ב בציון 95 ומעלה או ציונים במכינה האוניברסיטאית למדעי החברה בממוצע 95 לפחות. בנוסף, נדרשת עמידה באנגלית ברמה של 4 יח"ל בציון 90 לפחות ומתמטיקה ברמה של 4 יח"ל בציון 85 לפחות.

לימודים קלאסיים
 • זכאות לבגרות בממוצע 85 או ממוצע מבחני סאלד+תעודות כיתה י"א, י"ב בציון 85 ומעלה או ציונים במכינה האוניברסיטאית בממוצע 85 לפחות.
לשון עברית ולשונות שמיות
 • זכאות לבגרות בממוצע 85 או ממוצע מבחני סאלד+תעודות כיתה י"א, י"ב בציון 85 ומעלה או ציונים במכינה האוניברסיטאית בממוצע 85 לפחות.
 • מבחן פסיכומטרי/מימד – בציון 430 ומעלה.
מדעי המדינה

להלן שני אפיקי קבלה:

 • א.  זכאות לבגרות בממוצע 85 או ממוצע מבחני סאלד+תעודות כיתה י"א, י"ב בציון 85 ומעלה או ציונים במכינה האוניברסיטאית בממוצע 85 לפחות.  ב. בנוסף, נדרש מבחן פסיכומטרי/מימד – בציון 520 ומעלה.
 • זכאות לבגרות בממוצע 90 או ממוצע מבחני סאלד+תעודות כיתה י"א, י"ב בציון 90 ומעלה או ציונים במכינה האוניברסיטאית בממוצע 90 לפחות.
מדעי המוח
 • זכאות לבגרות בממוצע 100 או ממוצע מבחני סאלד+תעודות כיתה י"א, י"ב בציון 100 ומעלה או ציונים במכינה האוניברסיטאית להנדסה ומדעים מדוייקים בציון 100 ומעלה. בנוסף נדרשת עמידה במתמטיקה ברמה של 4 יח"ל בציון 90 לפחות או 5 יח"ל בציון 80 לפחות.
 • ציון כמותי במבחן פסיכומטרי - 130 ומעלה
 • ציון מילולי במבחן פסיכומטרי - 120 ומעלה
מוזיקה
 • זכאות לבגרות בממוצע 85 או ממוצע מבחני סאלד+תעודות כיתה י"א, י"ב בציון 85 ומעלה או ציונים במכינה האוניברסיטאית בממוצע 85 לפחות.
 • מבחן פסיכומטרי/מימד – בציון 450 ומעלה.
 • קבלה סופית תותנה בבחינת כניסה.
לימודי המזרח התיכון
 • זכאות לבגרות בממוצע 85 או ממוצע מבחני סאלד+תעודות כיתה י"א, י"ב בציון 85 ומעלה או ציונים במכינה האוניברסיטאית בממוצע 85 לפחות.
 • מבחן פסיכומטרי/מימד – בציון 430 ומעלה.
משפטים
 • זכאות לבגרות בממוצע 85 או ממוצע מבחני סאלד+תעודות כיתה י"א, י"ב בציון 85 ומעלה או ציונים במכינה האוניברסיטאית בממוצע 85 לפחות. בנוסף, נדרשת עמידה באנגלית ברמה של 4 יח"ל בציון 85 לפחות.
 • ציון מיון באנגלית 90 במבחן אמיר"ם/ בפרק האנגלית בבחינה הפסיכומטרית. מועמד ששפת האם שלו היא אנגלית, פטור מדרישה זו.
 • עברית – מבחן יע"ל בציון 100 לפחות או ציון 110 לפחות בתחום החשיבה המילולית בבחינה הפסיכומטרית. מועמד בעל תעודת בגרות או בגרות מותאמת של מכון סאלד פטור מדרישה זו.
 • ריאיון אישי.

 

מתמטיקה
 • השתתפות במכינה הקדם אקדמית עם ציון 90 ב-5 יח"ל במתמטיקה.
ניהול לוגיסטיקה

בעלי שקלול של  52-56.99 או חסרי פסיכומטרי עם ממוצע בגרות/ ציונים במכינה האוניברסיטאית/ ממוצע מבחני סאלד+תעודות כיתה י"א, י"ב בציון 90-99.99 - יתקבלו למכינת קיץ בלוגיסטיקה. מעבר 2 קורסים בקיץ בציון ממוצע  80 ומעלה  יאפשר קבלה ללוגיסטיקה במחלקה בשנה העוקבת.

ניהול משאבי אנוש
 • זכאות לבגרות בממוצע 85 או ממוצע מבחני סאלד+תעודות כיתה י"א, י"ב בציון 85 ומעלה או ציונים במכינה האוניברסיטאית למדעי החברה בממוצע 85 לפחות.
 • מבחן פסיכומטרי/מימד – בציון 530 ומעלה.
 • ריאיון אישי.
סוציולוגיה ואנתרופולוגיה
 • זכאות לבגרות בממוצע 85 או ממוצע מבחני סאלד+תעודות כיתה י"א, י"ב בציון 85 ומעלה או ציונים במכינה האוניברסיטאית בממוצע 85 לפחות.
 • מבחן פסיכומטרי/מימד – בציון 530 ומעלה.
ספרות עם ישראל

זכאות לבגרות בממוצע 85 או ממוצע מבחני סאלד+תעודות כיתה י"א, י"ב בציון 85 ומעלה או ציונים במכינה האוניברסיטאית בממוצע 85 לפחות.

עבודה סוציאלית
 • זכאות לבגרות בממוצע 85 או ממוצע מבחני סאלד+תעודות כיתה י"א, י"ב בציון 85 ומעלה או ציונים במכינה האוניברסיטאית בממוצע 85 לפחות. 
 • מבחן פסיכומטרי/מימד – בציון 450 ומעלה.
 • ריאיון אישי.
פילוסופיה
 • זכאות לבגרות בממוצע 85 או ממוצע מבחני סאלד+תעודות כיתה י"א, י"ב בציון 85 ומעלה או ציונים במכינה האוניברסיטאית בממוצע 85 לפחות.
 • ריאיון אישי.
פילוסופיה יהודית
 • זכאות לבגרות בממוצע 85 או ממוצע מבחני סאלד+תעודות כיתה י"א, י"ב בציון 85 ומעלה או ציונים במכינה האוניברסיטאית בממוצע 85 לפחות.
 • ריאיון אישי.
פסיכולוגיה

קבלה למסלול הדו חוגי בלבד:

 • מבחן פסיכומטרי/מימד – בציון 500 ומעלה.
 • ציון סופי של 90 ומעלה במתמטיקה 3 יח"ל הנלמד בבגרות/ במכינה האוניברסיטאית.
 • ציון סופי של 90 ומעלה באנגלית 4/5 יח"ל הנלמד בבגרות/ במכינה האוניברסיטאית.

הקבלה הינה בתנאי עמידה בממוצע 85 ומעלה בקורסי המחלקה בשנה א' ולא פחות מציון 80 בכל קורס.

רב-תחומי במדעי היהדות

זכאות לבגרות בממוצע 85 או ממוצע מבחני סאלד+תעודות כיתה י"א, י"ב בציון 85 ומעלה או ציונים במכינה האוניברסיטאית בממוצע 85 לפחות

רב-תחומי במדעי החברה במגמת בנקאות ומימון

זכאות לבגרות בממוצע 85 או ממוצע מבחני סאלד+תעודות כיתה י"א, י"ב בציון 85 ומעלה או ציונים במכינה האוניברסיטאית בממוצע 85 לפחות.

רב-תחומי במדעי החברה במגמת ניהול מערכות בריאות

להלן שני אפיקי קבלה:

 • קבלה לחסרי פסיכומטרי/מימד: זכאות לבגרות בממוצע 90 או ממוצע מבחני סאלד+תעודות כיתה י"א, י"ב בציון 90 ומעלה או ממוצע 90 לפחות במכינה האוניברסיטאית קדם אקדמית ייעודית. 
 • קבלה לבעלי ציון פסיכומטרי/מימד: נדרשת עמידה בציון 'שקלול מועמד למסלול' של 52 ומעלה. השקלול מורכב מנתוני ממוצע הבגרות/שווה ערך והפסיכומטרי/מימד. ניתן לבדוק את השקלול במחשבון סיכויי קבלה באתר.
תלמוד ותורה שבל-פה

זכאות לבגרות בממוצע 85 או ממוצע מבחני סאלד+תעודות כיתה י"א, י"ב בציון 85 ומעלה או ציונים במכינה האוניברסיטאית בממוצע 85 לפחות.

תנ"ך

זכאות לבגרות בממוצע 85 או ממוצע מבחני סאלד+תעודות כיתה י"א, י"ב בציון 85 ומעלה או ציונים במכינה האוניברסיטאית בממוצע 85 לפחות.

תקשורת
 • זכאות לבגרות בממוצע 85 או ממוצע מבחני סאלד+תעודות כיתה י"א, י"ב בציון 85 ומעלה או ציונים במכינה האוניברסיטאית בממוצע 85 לפחות.
 • מבחן פסיכומטרי/מימד – בציון 480 ומעלה.
תרבות צרפת

זכאות לבגרות בממוצע 85 או ממוצע מבחני סאלד+תעודות כיתה י"א, י"ב בציון 85 ומעלה או ציונים במכינה האוניברסיטאית בממוצע 85 לפחות.

לפניות בנושא אפשר לפנות לרכזת סטודנטים חרדים