Skip to main content

אודות בר-אילן

21,000

סטודנטים

9

פקולטות

29

ספריות

55

מכוני מחקר

1955

שנת הקמה

נעים להכיר

נעים להכיר

אוניברסיטת בר-אילן נמנית עם האוניברסיטאות הגדולות בישראל. קמפוס האוניברסיטה ממוקם בליבו של גוש דן ומדי יום פוקדים אותו אלפי סטודנטים מכל רחבי הארץ ומכל הדתות והעדות; חברי סגל ומבקרים מישראל ומחו”ל. כל אלה יוצרים יחד פסיפס אנושי רב תרבותי המשקף את פני החברה הישראלית. בתכני הלימוד שלה, בערכים שהיא מקנה לתלמידיה ובאווירה הכללית השׁוֹרה בה מעודדת האוניברסיטה את ערכי הסובלנות, חופש המחשבה וההידברות