Skip to main content

שירותי ייעוץ פסיכולוגי לסטודנט

ייעוץ פסיכולוגי

 

שירותי הייעוץ הפסיכולוגי ע"ש מריה ויואל פינקל באוניברסיטה נותנים מענה לסטודנטים במכלול רחב של קשיים ולבטים. צוות המרכז כולל פסיכולוגים, עובדות סוציאליות ופסיכיאטר. ניתן לפנות אלינו להתייעצות ולטיפול המותאם לצרכי הסטודנט.

סודיות מובטחת לכל פונה לשירותי הייעוץ. מידע לגורם אחר יועבר רק על פי בקשה והרשאה בכתב של הפונה.

במהלך השנה מתקיימות במרכז הייעוץ הפסיכולוגי לסטודנט קבוצות טיפוליות העוסקות במגוון נושאים. כמו כן, מתקיימות במרכז סדנאות בנושא חרדת בחינות, העשויות לסייע לך במידה ונתקלת בקושי בתחום זה.

לפרטים ניתן לפנות בטלפון: 03-5318450.

המרכז ממוקם בבניין 407, ע"ש מריה פינקל ורות רקמן.
בימים א'-ד' 17:00-9:00