Skip to main content

סטודנטים

סטודנטים

להיות סטודנטים בבר-אילן

אוניברסיטת בר-אילן מספקת לסטודנטים סביבת לימודים נעימה בקמפוס מטופח ורחב ידיים. לרשות הסטודנטים מגוון רחב של שירותים שמאפשרים חיי קמפוס נוחים, בהם קפיטריות, בתי קפה, חנות אקדמון, מינימרקט, סניף דואר, מעונות ועוד. דיקן הסטודנטים דואג לרווחת הסטודנטים, לסיוע כלכלי ותמיכה נפשית. אגודת הסטודנטים מארגנת שלל אירועים ופעילויות חברתיות להנאת הסטודנטים. בימים כתיקונם כל אלה היו באים לידי ביטוי בקמפוס שוקק ומלא חיים ופעילות. אך גם בימים של קורונה וריחוק חברתי, השתדלנו לאפשר לסטודנטים ולסגל לקיים פעילות בקמפוס עם מרחבי למידה פתוחים.

מדריכים לסטודנטים

ללמוד איך ללמוד: איך להתכונן למבחן ביעילות?

העומס הכרוך בלימודים האקדמיים, במיוחד בתקופת הבחינות, מצריך שימוש באסטרטגיות למידה יעילות. תבונה, כישרון וחריצות הם גורמים חשובים, אך אם דרכי הלמידה אינן יעילות, גם השקעת אנרגיה רבה לא בהכרח תעזור. וב...

חרדת בחינות

בחינות, באופן טבעי, מעוררות מתח וחרדה אצל רובנו. החרדה היא סימן חיובי ונורמלי, המתריע על סיטואציה שיש להתכונן אליה. עם זאת, כאשר המתחים והלחצים גבוהים מדיי, הם עלולים לפגוע בתהליכי הלמידה, בביצוע המטל...

איך לבנות עבודה אקדמית טובה?

הכתיבה האקדמית היא אמצעי מרכזי והכרחי להצגת יכולות לימודיות ומחקריות ולהעברתן הלאה - למרצים, לעמיתים, לחברים ללימודים ולקהילה האקדמית בכלל. העבודות הנכתבות  בתואר הראשון הן הצעד הראשון בדרך לכתיב...

הווי הקמפוס

דלת פתוחה -

זמינים לכם בזום