Skip to main content

סטודנטים

Tomax

מידע על הבחינות במערכת תומקס

במהלך חודש דצמבר יתקיימו באוניברסיטת בר-אילן בחנים מקוונים במערכת תומקס לסטודנטים לתואר ראשון ושני. כל מחלקה תעדכן את הסטודנטים שלה לגבי הקורסים שבהם תתקיים הבחינה המקוונת וכן מה יהיה משקלו של ציון הבוחן בקורס. ציון הבוחן המקוון יהיה ציון מיטיב בלבד, שכן מטרתה של הבחינה הזו היא להביא לכך שכל סטודנט יכיר את המערכת ויתנסה לפחות בבחינה מקוונת אחת. יחד עם זה, יש חובה לגשת לבוחן המקוון כדי לצבור ניסיון בשימוש במערכת ולמנוע קשיים בתפעולה לקראת תקופת הבחינות.

מדריכים לסטודנטים

איך להתכונן למבחן ביעילות

הערכות מוקדמת מבחינת פניות נפשית ומקום ללימודים, תכנון נכון של משאבי זמן ואנרגיה ואימוץ אסטרטגיות למידה מתאימות

איך מתמודדים עם חרדת בחינות

בחינות, באופן טבעי, מעוררות מתח וחרדה אצל רובנו. החרדה היא סימן חיובי ונורמלי, המתריע על סיטואציה שיש להתכונן אליה. עם זאת, כאשר המתחים והלחצים גבוהים מדיי, הם עלולים לפגוע בתהליכי הלמידה, בביצוע המטל...

איך לבנות עבודה אקדמית טובה

הכתיבה האקדמית היא אמצעי מרכזי והכרחי להצגת יכולות לימודיות ומחקריות ולהעברתן הלאה - למרצים, לעמיתים, לחברים ללימודים ולקהילה האקדמית בכלל. העבודות הנכתבות בתואר הראשון הן הצעד הראשון בדרך לכתיבת מאמר...

קורסים בכתיבה - קוראים, חושבים, כותבים

קורסי כתיבה ייחודיים לסטודנטים לתואר ראשון ייפתחו בשנת הלימודים הקרובה במחלקות. הקורסים יסייעו לסטודנטים לפתח את יכולת הביטוי בכתב, יעניקו כלים שימושיים בכתיבה אקדמית וישפרו את יכולת הכתיבה היצירתית

למה כדאי ללמוד תארים מתקדמים

תארים מתקדמים לא רק יפתחו לכם דלתות חדשות בשוק העבודה, בממשל ובאקדמיה, הם גם יובילו להתפתחות אישית. מדובר בהחלטה משמעותית הכרוכה במאמץ ומשאבים – למה ומתי כדי לבחור בה?

הווי הקמפוס

דלת פתוחה -

זמינים לכם בזום