Skip to main content
מכינות

מכינות

באוניברסיטת בר-אילן פועלות כמה מכינות, המיועדות למי שאין לו תעודת בגרות ולמי שאינו עומדים בתנאי הסף לחוג הרצוי לו. הלימודים במכינות מתקיימים באווירה נעימה ותומכת, ומהווים הזדמנות לצמצום פערים לימודיים. תלמידי המכינות מקבלים הכוונה ללימודים אקדמיים ומשפרים את סיכויי הקבלה שלהם לתארים מבוקשים. במקרים רבים הלימודים ממומנים באמצעות מלגות או בכספי פיקדון השחרור מהצבא.