Skip to main content
מכינות

מכינות

באוניברסיטת בר-אילן פועלות מכינות המיועדות למועמדים חסרי תעודת בגרות או שאינם עומדים בתנאי הקבלה לתוכנית הלימודים שבה הם מעוניינים. הלימודים במכינות מתקיימים באווירה תומכת, ומהווים הזדמנות לצמצום פערים לימודיים. תלמידי המכינות מקבלים הכוונה ללימודים אקדמיים ומשפרים את סיכויי הקבלה שלהם לתארים מבוקשים. במקרים רבים הלימודים ממומנים באמצעות מלגות או בכספי פיקדון השחרור מהצבא.