Skip to main content

ביראד

 

birad


חברת (BIRAD (Bar-Ilan Research & Development Company נוסדה כדי להפוך מחקרים חדשניים שנוצרו במסגרת אוניברסיטת בר-אילן לכדי מוצרים שימושיים הניתנים למסחור. העקרונות המנחים הם קידום חדשנות, שיפור איכות החיים וחיזוק הכלכלה. צמיחתה המהירה של האוניברסיטה, ובכלל כך מרכז הננו-טכנולוגיה הגדול בישראל והפקולטה החדשה לרפואה בצפת, מספקת לביראד טווח רחב של הזדמנויות עסקיות. החברה מציעה שותפויות עסקיות והתקשרויות, ניהול קניין רוחני ומסחור טכנולוגיה באמצעות גיוס משקיעים והשגת רישויים. פעילותה של ביראד היא חלק מתפיסת "משפיעים על המחר היום" של אוניברסיטת בר-אילן, הדוגלת במחקר אפקטיבי המחובר לצרכי החברה, המדינה והמשק.

 

לאתר ביראד>>