Skip to main content

תארי כבוד ופרסים

אוניברסיטת בר-אילן מעניקה תארי דוקטור לשם כבוד, את אות הנשיא, או פרס על מפעל חיים לידידי האוניברסיטה שתרמו לפיתוחה ולקידומה, לאנשי ציבור שסייעו בקידום מטרות האוניברסיטה, לאנשי מדע, רוח ואמנות, מהארץ או מחו"ל שזכו למוניטין בפעולתם למען טובת הכלל, ולאישים תורניים שזכו למוניטין בפרסומיהם ובפעילותם למען הכלל והחברה.

 

טקס דוקטור לשם כבוד

תואר דוקטור לשם כבוד

תואר דוקטור לשם כבוד (.Dr. h. c) הוא עיטור המבטא את הוקרת האוניברסיטה לגברים ונשים על הישגיהם החברתיים, המדעיים והאמנותיים. אוניברסיטת בר-אילן מעניקה אותו גם לארגונים, שהיא מוצאת כראויים לכך על תרומתם לחברה ולמדינת ישראל. אוניברסיטת בר-אילן, כמוסד אקדמי המעניק תארי דוקטור (Ph.D ו-MD), מוסמכת להעניק גם תואר דוקטור לשם כבוד. מקבלי התואר נבחרים על ידי ועדת הסנאט, והתארים מוענקים מדי שנה בטקס חגיגי בהשתתפות חבר הנאמנים של האוניברסיטה.

לרשימת מקבלי דוקטור לשם כבוד

שמעון פרס מקבל דקטור לשם כבוד

אות הנשיא

אות הנשיא נוסד ב-2015 כדי להוקיר את ידידי האוניברסיטה ושוחריה מישראל ומחו"ל על תרומתם להישגיה של אוניברסיטת בר-אילן באופן ספציפי ולפיתוחה. בדרך זו מודה האוניברסיטה מדי שנה לכל הגברים והנשים המסייעים להצעיד אותה קדימה, ורואה בהם חלק מקהילת האוניברסיטה.

לרשימת מקבלי אות הנשיא

פרס ישראל

זוכי פרס ישראל – אוניברסיטת בר-אילן גאה בשורה ארוכה של אנשי סגל משורותיה שזכו בכבוד לקבל את פרס ישראל מידי נשיאי מדינת ישראל לאורך השנים. הפרס הוענק להם על עבודתם המחקרית ועל תרומתם המדעית והאינטלקטואלית לאקדמיה בישראל ובעולם.

לרשימת מקבלי פרס ישראל