Skip to main content
ספרת הגליל

מיזם ספרת הגליל

מיזם "ספֵרת הגליל על שם ראסל ברי", הוא פרויקט מקיף בתחום בריאות הציבור המתמקד במחלת הסוכרת ופועל באזור הגליל. הפרויקט, שצמח בפקולטה לרפואה של אוניברסיטת בר-אילן בגליל, שואף לצמצם את התחלואה בסוכרת ולשפר את הטיפול בה בגישה רב-תחומית אינטגרטיבית. הפרויקט רואה לנגד עיניו את הקשר שבין פריפריה ובין תחלואה, והוא נוגע בחולי סוכרת, באנשים ונשים המוגדרים כטרום סוכרתיים, צוותים רפואיים בקהילה ובבתי החולים, צוותי מחקר וברשויות מקומיות.